Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Unikt grönt ljus för antroposofiskt läkemedel

Det omdebatterade mistelpreparatet Iscador, som används inom den antroposofiska medicinen, godkänns efter flera års undantag som växtbaserat läkemedel. Ett svårt och kontroversiellt beslut även i ett internationellt perspektiv, medger expertis på Läkemedelsverket.

Det injicerade preparatet används sedan över tre decennier för att förbättra livskvaliteten i samband med cellgifts- och strålbehandling hos cancerpatienter.

Effekterna är minst sagt omdebatterade, men trots detta godkände Läkemedelsverket häromdagen Iscador som växtbaserat läkemedel. Detta trots att utredarna underkände de studier som visat överlevnadsvinster.

– De studierna håller helt enkelt inte. En Cochraneanalys har kommit till samma slutsats. Det har funnits kraftfulla påståenden om goda effekter men de tycker vi inte att det finns grund för, säger Bertil Jonsson, läkare på Läkemedelsverket, till Svensk Farmaci.

– Det finns dock ett stort antal artiklar i vetenskaplig press som visat på symtomlindrande effekter. Iscador är dessutom relativt vältolererat. Det är detta som motiverat vårt beslut. Men det finns inte belägg för mer än just symtomlindring.

– Vi pekar också på vikten av att behandling måste ske i samråd med medicinsk expertis som har antroposofisk inriktning.

I morgon torsdag publicerar Läkemedelsverket mer information och en monografi på sin hemsida.

Varför kommer beslutet nu?

– Iscador har funnits tillgängligt i Sverige via undantaget för antroposofiska läkemedel. Men Socialdepartementet har tryckt på i den här frågan och det är på deras uppdrag som vi nu gjort en förnyad risk/nyttabedömning av Iscador.

Tror du att beslutet får kritik?

– Ja, vi är medvetna om att det här är ett kontroversiellt beslut och det är troligt att det kommer kritik från skolmedicinskt håll. Såvitt jag vet är det även internationellt ett relativt unikt beslut, andra länders regulatoriska myndigheter har i regel duckat i den här frågan, säger Bertil Jonsson.

Iscador utgörs av ett fermenterat vattenextrakt från den europeiska misteln Viscum album.

På antroposofiska Vidarkliniken i Järna välkomnas godkännandet.

– Vi hoppas nu att fler svenska läkare, även utanför den antroposofiska vården, känner sig trygga med att förskriva mistelpreparatet så att fler cancerpatienter får en möjlighet till högre livskvalitet, säger Ursula Flatters, läkare och styrelseledamot vid Vidarkliniken, till tidningen Vårdfokus nyhetssajt.

En person som kraftfullt kritiserat antroposofisk mistelterapi/Iscador är Svensk Farmacis krönikör Joakim Söderberg, apotekare och vice vd på Health Solutions. Han skrev 2007 den här krönikan i Läkemedelsvärlden med titeln “Mistelterapi borde förbjudas”.

Andra läser