Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apoteket stöper om Vård & Företag

Apoteket AB organiserar om affärsområdet Vård & Företag, tidigare Apoteket Farmaci. Två nationella affärsenheter skapas och åtta regionchefstjänster ska tillsättas. SFa:s akademikerförening är positiv till förändringen.

Det var den 1 oktober 2012 som Lars Skutholm (bilden) fick ansvaret för Apoteket AB:s nya affärsområde Vård & Företag, som ersatte dotterbolaget Apoteket Farmaci.

Verksamheten ska nu organiseras om och delas in i två nationella affärsenheter med inriktning på funktion.

I affärsenheten Sjukvårdsfarmaci samlar vi tillverkning, slutenvårdsdos, farmaceutiska kunskapstjänster och kliniska prövningar, säger Eva Fernvall, kommunikationsdirektör på Apoteket AB.

– Den andra affärsenheten, Sjukvårdslogistik, samlar avtalen för försörjningstjänster och de uppdrag vi har att leverera direkt till patient, exempelvis hemofili, dialys och livsmedel.

– Anledningen till förändringen är att vi behöver ha ett tydligare resultatansvar och bättre fokusera på våra kunder, i detta fall landstingen.

De båda affärsenheterna indelas i sin tur in i fyra geografiska regioner.

– Det innebär att vi skapar en ny chefsstruktur med totalt åtta regionchefer, fyra i varje affärsenhet. De har resultatansvar för respektive region.

Varje region bemannas i sin tur med teamchefer som bland annat ska leda den dagliga driften och ansvara för personalen.

Förändringen är färdigförhandlad och regionchefs- och teamchefstjänsterna kommer att kunna sökas av alla, även externt. Tjänsterna ska annonseras ut på apoteket.se.

– Det beror på att vi vill ha ett snabbt genomförande och inte tappa fart i processen, säger Eva Fernvall.

Lena Johansson är ordförande i Sveriges Farmaceuters akademikerförening på Apoteket AB.

– Vi tycker att den här förändringen är positiv eftersom den kommer att bidra till ett närmare ledarskap. Vi har också sagt ja till att man gör intern och extern rekrytering av chefstjänsterna. Vi hade först en invändning att tidigare chefer borde kunde placeras in direkt i den nya strukturen, men tjänsterna är så pass förändrade att det är inte är möjligt. Vi sade i slutändan ja, det viktigaste är att rätt personer hamnar på rätt platser, säger hon.

Svensk Farmaci skrev i december om Apoteket AB:s nya regionindelning, som gäller sedan årsskiftet.

Andra läser