Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Dos-strid trappas upp

Apoteket AB inleder en domstolsprocess för att ogiltigförklara tilläggsavtal och förskott som gett Apotekstjänst AB totalt 40 miljoner kronor från VGR. Apoteket kräver en ny upphandling.

”Apoteket är mån om en sund konkurrens på marknaden för dosförpackade läkemedel, men då måste upphandlande myndigheter följa de regler som finns om offentlig upphandling och vara transparenta i sitt agerande. Så har inte skett i Västra Götaland”.

Så skriver Apoteket AB:s vd Ann Carlsson och Lars Skutholm, direktör för vård och företag på samma företag, i ett inlägg på Dagens Samhälles debattsajt idag.

Företaget berättar att man avser att försöka ogiltigförklara tilläggsavtalen och förskottsutbetalningarna till Apotekstjänst. En ansökan om överprövning ska lämnas in till förvaltningsrätten i Göteborg.

Efter påtryckningar från Apotekstjänst betalar Västra Götalandsregionen (VGR) nu ett väsentligt högre pris för dostjänsten än vad man ursprungligen erbjöd, och har dessutom lånat ut stora summor till Apotekstjänst, menar Apoteket AB. På så sätt har det ursprungliga avtalet förändrats, och Apotekstjänst har gynnats otillbörligt jämfört med de andra som deltog i upphandlingen.

Apotekstjänst anbud var i realiteten inte affärsmässigt grundat, enligt Apoteket, och regionen bör konkurrensutsätta tjänsten igen via en ny upphandling.

Apoteket ska ha meddelat VGR att företaget kan leverera dosläkemedel patientsäkert inom 2-4 veckor, men regionen ska inte ha svarat på propån.

VGR bör ”släppa prestigen och snarast ta upp en dialog med övriga dosleverantörer om att säkra leveranserna av dosläkemedel utan att kringgå regelverken om offentlig upphandling och konkurrens”, skriver Apoteket AB-företrädarna.

Läs deras inlägg här och ett pressmeddelande från Apoteket AB här.

Nyligen anklagade Apotekstjänsts styrelseledamot Gerard Versteegh Apoteket AB för att ha mörkat viktig information och därmed orsakat delar av problematiken med dos i VGR.

– Apoteket AB har inte gett tillräcklig information om vad dostjänsten innebär till den upphandlande parten. Därför blev upphandlingsunderlaget bristfälligt, sa han nyligen till nyhetsbrevet Apoteksmarknaden.

Mest läst