Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Dags för fusion – nya Kronan får samverkansavtal

Fusionen mellan Kronans Droghandel och Medstop rycker närmare – på måndag slås kedjorna ihop formellt. Kronans Droghandel saknar idag samverkansavtal, men nu står det klart att det blir ett sådant på nya Kronans Apotek från och med andra kvartalet nästa år. En stor förbättring, enligt Sveriges Farmaceuters akademikerförening på Kronans Droghandel.

Redan idag har apotekskedjan Medstop ett fackligt samverkansavtal, men det har inte funnits något på Kronans Droghandel där förändringar istället förhandlats på traditionellt sätt enligt Medbestämmandelagen, MBL.

Övriga marknadsledare, Apoteket AB och Apotek Hjärtat (dock inte Apoteksgruppen), har sedan tidigare samverkansavtal.

Samverkansavtalen reglerar de anställdas medbestämmande och innebär att förändringar som nya öppettider, schemaläggning, semesterplanering med mera kan förhandlas i samverkansmöten på lokal nivå på apoteken. Dessutom integreras ofta arbetsmiljöfrågor i samverkan. Frågor som man inte lyckas lösa lyfts till regional eller central nivå.

Nu har ett nytt samverkansavtal för Kronans Apotek undertecknats, och företaget har informerat om det internt. Avtalet börjar gälla från andra kvartalet 2014.

– Att vi får till ett samverkansavtal på den nya kedjan är en stor framgång. Det avlastar akademikerföreningen och ökar möjligheten till delaktighet och medbestämmande för de anställda ute på apoteken. Men det kräver också aktiva medarbetare, säger Monika Löfberg, ordförande i Sveriges Farmaceuters akademikerförening på Kronans Droghandel.

Fusionen rycker närmare – på måndag, den 2 december, slås kedjorna ihop formellt.

– Från mitt perspektiv har förberedelserna gått bra, det mesta börjar bli klart nu. Vi har haft en bra dialog med arbetsgivaren. Det har funnits en intention att plocka russinen ur kakan. När det gäller förmåner som rikskuponger, friskvård och terminalglasögon har vi exempelvis gått på Kronans upplägg som varit bättre. För de flesta blir det inga jätteförändringar, men det nya samverkansavtalet innebär en stor förbättring för de som idag jobbar på Kronans Droghandel.

Hur går snacket kring det nya ”drogfria” namnet på kedjan?

– De flesta som jag har pratat med gillar det nya namnet. Några tycker att det är tråkigt att ”droghandel” försvinner. Jag tycker att problemet med ”Kronans Droghandel” inte så mycket varit att ”apotek” saknas i namnet, mer att ordet ”droghandel” varit svårt att förstå för vissa.

När kommer SFa:s akademikerföreningar i Medstop och Kronans Droghandel att slås ihop?

– Vi håller på med ett integreringsarbete som syftar till att skapa en ny akademikerförening. Troligen klubbas sammanslagningen i samband med årsmöten i februari. Det nya samverkansavtalet börjar gälla andra kvartalet 2014, fram till dess behöver vi kunna agera som två enheter, säger Monika Löfberg.

Andra läser