Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Dom bekräftas – ”måste upp i högsta instans” enligt jurist

Läkemedelsverket hade rätt när de klassade det omtalade pressmeddelandet om Pradaxa som marknadsföring, enligt Kammarrätten. Torsten Brink, jurist med erfarenhet från branschorganet NBL, uttrycker förvåning och tycker att frågan nu måste avgöras i högsta instans. LV tonar ned ärendets principiella betydelse.

Nu har Kammarrätten i Stockholm meddelat dom i det uppmärksammade Pradaxa-ärendet som Svensk Farmaci skrivit mycket om tidigare, se länkar nedan.

Detta efter att företaget bakom Pradaxa, Boehringer Ingelheim, överklagat domen från Förvaltningsrätten i Uppsala.

Förvaltningsrätten gick tidigare på Läkemedelsverkets linje. Kammarrätten har nu kommit till samma slutsats i en dom som meddelades i onsdags: Läkemedelsverket hade rätt när de klassade det omtalade pressmeddelandet som marknadsföring.

Svensk Farmaci bad om en kommentar från Torsten Brink, jurist med god branschkännedom och erfarenhet från branschens självsanerande organ NBL, Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation.

– Jag vill läsa domen innan jag uttalar mig i detalj. Men spontant är det förvånande, ett sådant här utfall innebär ett mycket stort ingrepp i yttrandefriheten som inte minst borde väcka reaktioner hos journalister. Det är särskilt märkligt att man anser att journalister i det här sammanhanget ska ses som en del av allmänheten, säger han.

– Det aktuella EU-direktivet behandlar kommersiell information, men det är det enligt min mening inte fråga om här. Är en text verkligen marknadsföring bara för att den innehåller positiv information? Det här ärendet är så principiellt viktigt att det bör avgöras av Högsta förvaltningsdomstolen, säger Torsten Brink.

– I mitt tycke är argumenteringen föga övertygande och felaktig. Jag hoppas verkligen att man från företagets och LIF:s sida löper linan ut och överklagar till högsta instans.

I sin inlaga till rätten tonar Läkemedelsverket ned ärendets principiella natur.

“Beslutet och den överklagade domen berör endast det aktuella pressmeddelandet och inte pressmeddelanden i allmänhet”, skriver man.

Pressmeddelanden som enbart innehåller faktamässiga och informativa meddelanden utan reklamkaraktär är undantagna från marknadsföringsreglerna, anser LV.

“Det finns dock inget utrymme i författningstext eller i praxis från EU-domstolen att särbehandla en viss marknadsföringstext på den grunden att den rubriceras som ett pressmeddelande”, resonerar Läkemedelsverket.

Vill du läsa domen? Skicka oss ett meddelande så mejlar vi över den.

Andra läser