Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Har du haft den här förut?”

ETIKBLOGGEN: I två aktuella Lex Maria-ärenden glömde farmaceuten att ställa en enkel fråga, vilket kunde fått allvarliga konsekvenser. Var fanns den farmaceutiska omsorgen i dessa fall, undrar Sveriges Farmaceuters etikråd.

I en studie från Uppsala universitet som Svensk Farmaci tidigare skrivit om (nr 1/13) visades att påfallande lite tid vid en expedition på ett öppenvårdsapotek åtgick till medicinsk rådgivning.

Vid en expedition så var det fler än 20 procent av kunderna som inte fick någon medicinsk rådgivning alls. Och då ska vi komma ihåg att till medicinsk rådgivning räknades frågan ”Har du haft den här medicinen förut?”

Vad som kan bli konsekvensen av att utesluta denna enkla fråga har vi kunnat se i två olika Lex Maria-ärenden.

I det ena fallet skulle en patient hämta ut Concerta 18 mg. Det var ett förstagångsrecept och patienten skulle trappa upp dosen. Farmaceuten expedierade Concerta 54 mg. Patienten upplevde kraftiga biverkningar som sömnsvårigheter och självmordstankar. Patienten upptäckte själv efter tre dagars användning den felaktiga styrkan och kontaktade då apoteket.

Anledningen till att denna felaktiga styrka kunde expedieras förklaras bland annat av att de båda styrkorna 18 mg och 54 mg stod på samma hylla i narkotikaskåpet. Plockkontrollen utfördes manuellt istället för att skanna förpackningen. Vid utlämning av läkemedlet genomfördes ingen dialog med patienten.

I den andra Lex Maria-anmälan hämtade en mamma ut astmamedicin till sitt barn. Vid expeditionstillfället på apoteket fick mamman ingen inhalationsbehållare med sig på grund av att recept på sådan saknades. Detta var heller inget som farmaceuten uppmärksammade under expedieringen. Barnet fick senare ett astmaanfall och var tvungen att uppsöka sjukhus då den inte kunde använda den medicin som hämtats ut.

Farmaceuten hade aldrig säkerställt att mamman visste hur hennes barn skulle använda sin astmamedicin.

I de båda Lex Maria-fallen kan vi anta att frågan har du/barnet haft den här medicinen förut inte har ställts till kunden. Farmaceuten har inte givit vare sig tillräcklig information om läkemedlet eller förvissat sig om att patienten förstått hur man använder det.

Var finns det farmaceutiska omsorgen och varför tar vi oss inte tid för våra kunder, patienterna?

Andra läser