Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

För lite kommunikation på farmaceututbildningarna?

Under 2013 har studentsektionen undersökt vad förbundets studentmedlemmar tycker i olika frågor relaterade till farmaceututbildningarna i Sverige.

Denna undersökning skedde bland annat med hjälp av en enkät som skickats ut under våren och efter att resultaten sammanställt kan man tyda ett visst antal tendenser bland de studenter som svarat.

Dessa resultat kommer att presenteras här på bloggen under hösten och först ut är ämnet kommunikationsträning under farmaceututbildningarna.

I den enkät som skickats ut ställdes frågan ”Har du fått möjlighet att träna på kommunikation under utbildningen?”

Majoritet av respondenterna svarade på frågan att de haft sådana möjligheter. Dessa möjligheter verkar inkludera träning av presentationsteknik och gruppkommunikation vilket kommer redan tidigt under utbildningen och sedan finns under många kurser.

Kommunikationsträning i form av kund eller patientkommunikation verkar för apotekarstudenterna i många fall ske först under praktiken . För receptarier sker det inom egenvårdskurser och inom praktiken.

Men här finns skillnader och ett mindre antal svarande uppger att träning i kundkommunikation gällande egenvård börjar redan tidigt i utbildningen och sedan är ett återkommande inslag.

Över 50 procent av de studenter som fyllt i enkäten tycker att de kommunikationsövningar som finns idag inte är tillräckligt. Det verkar alltså existera ett önskemål från större delen av studenterna att väva in mer kommunikationsträning i utbildningen.

Vilken typ av kommunikation som det syftas på och när denna i så fall skulle ligga, samt hur skillnaderna mellan olika lärosäten och utbildningar ser ut idag, behöver undersökas mer.

Men resultaten skulle ändå kunna tolkas som en signal på att många studenter idag inte känner sig färdiglärda i att kommunicera den kunskap de får under utbildningen.

Detta i sig kan vara ett problem då en farmaceuts roll till stor del handlar om att kommunicera kunskap till andra.

Om det så är till en kund på apotek, en patient på sjukhus eller som expert inom ett läkemedelsföretag är förmågan att förklara och få fram information oumbärlig.

Studentsektionens centrala styrelse

Andra läser