Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Läkare och apoteksbransch vill ha utbytbarhet utanför förmån

Tre läkare pekar i en artikel på SvD Brännpunkt idag bland annat på att priserna på receptläkemedel utanför förmånen varierar. Svensk Farmaci uppmärksammade detta redan 2011. Apoteksföreningen vill liksom artikelförfattarna införa utbytbarhet.

För receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånen, och patienterna därmed betalar helt själva, råder fri prissättning.

Här skiljer sig priserna därför mellan apotekskedjorna. Svensk Farmaci uppmärksammade detta i ett antal artiklar 2011.

Dessutom har patienterna, när det gäller läkemedel utanför förmånen, inte rätt att per automatik byta till en billigare variant.

Enligt prisexempel i en debattartikel i SvD idag kostar en Viagra-förpackning med 12 tabletter av styrkan 50 mg över 1200 kronor på apotek. Men ett generikum, Sildenafil Accord, kostar bara 300 kronor på den apotekskedja som har det lägsta priset. Samma generikum kostar dock 1139 kronor på en annan apotekskedja.

Bakom debattartikeln står läkarna Mikael Hoffmann, Eva Andersén Karlsson och Ellen Vinge.

De pekar också på att det är svårt att ta reda på vad läkemedlen kostar på de olika kedjorna.

– Det är nästan hopplöst att få prisinformation sammanställd och ibland nekas man få ut information över huvud taget, säger Mikael Hoffmann till Svensk Farmaci.

Läkarna har fyra förslag på åtgärder:

– Utbytbarhet bör gälla även för läkemedel utanför förmånen.

– Apoteken ska vara skyldiga att informera om det finns billigare läkemedel att beställa hem.

– Priserna måste göras offentliga.

– TLV bör få i uppdrag att övervaka de aktuella priserna.

Sveriges Apoteksförening håller med om att utbytbarhet bör kunna tillämpas för läkemedel utanför förmånen, förutsatt att Läkemedelsverket bedömt dem som utbytbara.

I en kommentar på föreningens hemsida utvecklar man resonemanget.

Mest läst