Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Farmaceuter behövs även i egenvården”

Samtidigt som egenvården har blivit mer avancerad har möjligheterna för farmaceuter att arbeta där minskat i och med den omreglerade apoteksmarknaden. En utveckling som inte är bra, menar Sveriges Farmaceuter, som diskuterar frågan på onsdag på mässan Apotek och egenvård i Kista.

Egenvården har blivit allt mer komplicerad i och med att avancerade läkemedel mot långvariga sjukdomar som protonpumpshämmare mot magsår och triptaner mot migrän har blivit receptfria.

Och det är en utveckling som bara kommer att fortsätta.

– Det är en internationell trend där det även finns exempel på att statiner mot höga blodfetter och läkemedel mot godartad prostataförstoring blir receptfria, säger Clary Holtendal, apotekare och professionsrådgivare på Sveriges Farmaceuter.

Hon håller ett seminarium på mässan Apotek och egenvård i Kista på onsdag den 4 september där hon ska tala om behovet och tillgången av farmaceutisk personal i egenvården.

Som bakgrund har hon en färsk enkät som förbundet har genomfört bland farmaceuter på svenska apotek.

– Vi har fått svar av över 1200 farmaceuter om hur de ser på farmaceuter i egenvården och hur mycket de faktiskt jobbar där. En förkrossande majoritet på 97 procent anser att farmaceuter är viktiga i egenvården, men av sin totala arbetstid spenderar farmaceuterna bara tolv procent där, säger Clary Holtendal.

Fritextsvaren visar att farmaceuterna vill vara mer i egenvården, men får inte av olika anledningar.

– Det kan bero på tidsbrist, schematekniska skäl eller andra saker. Det ger också mycket mindre rotation på arbetsplatsen och farmaceuterna upplever lite att de är fast bakom receptdisken, säger Clary Holtendal.

Hon vill dock inte gå så långt som att påstå att rådgivningen i egenvården på dagens apotek är dålig.

Men det är många gånger krävande att ge råd när kunder verkligen kommer och frågar, och det gör de.

– Min uppfattning är att många kunder ser apoteken som förstainstans dit de går och frågar innan de ringer till vårdcentralen, säger Clary Holtendal.

Hon berättar också om en undersökning från Tyskland där nästan 13 000 egenvårdskunder ingick och hos närmare var femte hittade forskarna ett läkemedelsrelaterat problem som att de valt ett olämpligt läkemedel, frågat efter ett olämpligt läkemedel, använt läkemedel för länge och så vidare.

Det visar att problemen inom egenvården är relativt vanliga. Och utan rätt kompetens kan problemen bli mycket större, menar Clary Holtendal.

– Underskatta inte behovet av kompetens i egenvården, säger hon.

Seminariet ”Varför ska man köpa paracetamol på apoteket?” hålls på mässan Apotek och egenvård 2013 på Kistamässan kl. 13:45 – 14:15.

Andra läser