Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Omställning vänder APL:s vinst till förlust

Trots en ökad omsättning med nästan 50 procent visar statliga APL en förlust med närmare 14 miljoner i bokslutet för 2012. Orsaken är kostnader för de nyligen genomförda personalneddragningarna.

Idag onsdag har APL bolagsstämma på hotell Sheraton i Stockholm.

Det statliga bolaget kan visa upp en dramatisk ökning av omsättningen med närmare 50 procent från knappa 500 miljoner kronor 2011 till dryga 700 miljoner kronor 2012.

Men trots det vänder 2011 års vinst på 20 miljoner till en förlust på närmare 14 miljoner.

– Det beror på att vi måste genomföra rationaliseringar, vilket innebär personalneddragningar. Vi har sedan valt att göra en reservering i årsbokslutet för 2012 och ta kostnaderna där även om förändringen genomförs nu under 2013. Vi reserverar ungefär 25 miljoner för omställningen, annars hade resultatet varit drygt elva miljoner, så affärsverksamheten går plus, säger Eva Sjökvist Saers, vd för APL.

– Sammanlagt innebär det en neddragning med 75 personer och för att göra ett bra avslut för de personer som berörs av detta så beräknar vi att det kostar så mycket, säger hon.

Det senaste dryga året har gått både upp och ner för APL. Först har företaget startat produktion av extemporeläkemedel för Västra Götaland, Region Halland och Stockholms läns landsting efter vunna upphandlingar.

Något som har krävt en omfattande nyrekrytering av personal där 90 personer har nyanställts.

– Den ökade omsättingen handlar om att vi har fått de här stora tillverkningsuppdragen, säger Eva Sjökvist Saers.

Men APL:s samhällsuppdrag att förse marknaden med extemporeläkemedel och lagerberedningar ska göras till självkostnadspris vilket innebär att de inte genererar några vinster.

På grund av utvecklingen på marknaden i övrigt, där mycket har förändrats sedan APL blev ett frikopplat bolag från Apoteket AB 2010 behövde bolaget därför också minska sina kostnader.

Något som resulterade i att 75 tjänster togs bort när den nya organisationen trädde i kraft den 15 mars i år.

Det kan naturligtvis verka märkligt att först anställa 90 personer och sedan säga upp 75, men enligt Eva Sjökvist Saers är det inte så konstigt.

– Det är olika personalkategorier det handlar om. Vi behöver göra en kompetensväxling eftersom det finns andra förväntningar på oss från marknaden med det tjänsteutbud vi har idag jämfört med vad vi hade för tre till fem år sedan.

Men det handlar också om effektivisering genom koncentrering av verksamhet.

– Vi lägger bland annat ner den småskaliga extemporetillverkningen i Umeå. Idag kan ju logistiken se lite annorlunda ut än vad det gjorde när APL bildades i mitten på 80-talet, säger Eva Sjökvist Saers.

Hon vill dock poängtera att neddragningarna nu absolut inte handlar om någon reträtt på marknaden, tvärtom.

– APL är inte under avveckling utan vi är under utveckling. Vi har vunnit ett antal stora affärer som stärker oss. Samtidigt måste vi se över både bemanning och den kostnadsmassa vi har. Det är alltid tufft. Det vi går igenom nu är ingen sommarvisa utan det är tufft, men den är nödvändig utifrån de marknadsförändringar vi ser, säger hon.

Mest läst