Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Tufft men realistiskt”

Apoteket AB kommenterar nu statens nya finansiella mål för bolaget. Man räknar inte med att klara de nya målen under den närmaste tiden.

Som Svensk Farmaci skrev förra veckan får Apoteket AB nya finansiella mål vid årsstämman den 18 april.

Enligt Apoteket AB:s tidigare direktiv uppgick ”ägarens långsiktiga räntabilitetsmål på eget kapital till 20 procent”.

Många har beskrivit kravet som orimligt och Apoteket AB har aldrig varit i närheten av att uppnå det.

Enligt det nya målet för lönsamhet ska istället en så kallad rörelsemarginal på tre procent uppnås långsiktigt. Rörelsemarginalen är rörelseresultatet dividerat med omsättningen.

Apoteket AB kommenterar nu för första gången det nya kravet.

– Det här är också ett tufft mål. Men det är ett mål som är tydligare än det tidigare och också realistiskt att uppnå långsiktigt, eftersom det beräknas på det vi tjänar in. Vi kommer dock inte att kunna uppnå målet under den allra närmaste tiden, säger Eva Fernvall, kommunikationsdirektör.

Andra läser