Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Förskrivaren har helhetsansvaret”

Regeringens äldresamordnare Eva Nilsson Bågenholm bemöter kritiken från geriatrikprofessor Yngve Gustafson mot indikatorerna för bättre läkemedelsanvändning hos äldre.

I förrgår kritiserade Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Umeå universitet, de indikatorer för förbättrad läkemedelsanvändning som styr fördelning av medel till landstingen.

Ett av målen går ut på att minska användningen av antipsykotiska läkemedel hos personer över 65 år som har dosdispensering.

– Det här får effekten att många patienter går från atypiska neuroleptika som Risperdal och Zyprexa till läkemedel som ofta är ännu mer olämpliga, sa Yngve Gustafson.

Eva Nilsson Bågenholm, regeringens äldresamordnare, bemöter nu kritiken.

– Om läkare verkligen skriver ut läkemedel som är ännu sämre så är det inte den här styrningens fel. Ansvaret faller i så fall tillbaka på de förskrivare som inte agerar på ett korrekt sätt. De läkemedel som Yngve Gustafson påstår kan ha ökat har inte den aktuella indikationen, säger hon.

Men finns ingen risk att indikatorerna ger oönskade effekter?

– Jo, det finns en sådan risk. Men ansvarig läkare måste naturligtvis alltid se till patientens helhetssituation. Indikatorerna kan inte täcka in allt. Särskilt i kombination med de nya, skärpta föreskrifterna om läkemedelsgenomgångar finns potential att indikatorerna verkligen förbättrar läkemedelsanvändningen hos äldre. Glädjande nog har vi också fått siffror på att utvecklingen nu går åt rätt håll i samtliga landsting, säger Eva Nilsson Bågenholm.

Ni har tidigare reviderat vissa indikatorer över tid. Finns några planer på att ändra eller ta bort indikatorn för neuroleptika?

– Nej. Vi har sett att användningen ligger på kring fyra procent på vissa äldreboenden, vilket kanske kan ses som en normalnivå, medan uppemot en tredjedel av de äldre får neuroleptika på andra boenden. Det här är uppenbart fortfarande ett problem på många håll.

Vilken strategi är effektivast för att förbättra användningen hos äldre, indikatorer eller läkemedelsgenomgångar?

– Genomgångar är viktiga men vi har tyvärr inga data på att det skedde förbättringar under de år som statliga stimulansmedel användes för att gynna läkemedelsgenomgångar. Men det är tydligt att när man börjar använda indikatorer kopplade till ersättning så händer det saker. Det är fantastiskt att det faktiskt skett förbättringar i alla landsting, säger Eva Nilsson Bågenholm.

Andra läser