Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

TLV får administrera glesbygdsstöd

Nu har regeringen offentliggjort hur det särskilda stödet till apotek i glesbygd ska fungera.

Beslutet fattades häromveckan, men först nu har den nya förordningen tryckts och därmed blivit offentlig.

Sedan förra veckan har det varit känt att förslaget liknar det som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, utarbetat.

Villkoren för att ett apotek ska kunna få bidrag är att det under det kalenderår som närmast föregår bidragsåret:

– Var beläget mer än 20 kilometer från ett annat öppenvårdsapotek

– Hade sina lokaler öppna så att konsumenter kunde få tillgång till läkemedel under samtliga kalendermånader

– Hade försäljningsintäkter av läkemedel som uppgick till minst en miljon kronor men inte mer än tio miljoner kronor

I förordningen anges inte något om bidragsnivåer utan bara vilka principer som ska tillämpas. Här anges ett EU-beslut från 2011 om principer för bidrag till företag som tillhandahåller tjänster av allmänt intresse.

Ansökan om bidrag ska göras till TLV, som får i uppgift att pröva ansökningarna mot den nya förordningen.

Läs den nya förordningen om ”bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse” här.

Mest läst