Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Fler föreslås kunna bli läkemedelsansvariga

Läkemedelsverket vill ändra sina föreskrifter så att fler receptarier ska kunna bli läkemedelsansvariga. Syftet är att underlätta apoteksföretagens rekrytering. Sveriges Farmacevtförbund efterlyser en konsekvensanalys.

Läkemedelsverket har i veckan skickat ut förslag till ändringar i sina föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek.

Enligt dagens regler måste en läkemedelsansvarig vara apotekare eller ”receptarie med flerårig yrkeserfarenhet från apotek, särskilt från kvalitetsrelaterade uppgifter”.

I de nya föreskrifterna vill Läkemedelsverket ändra kraven för receptarier.

Förslaget är nu att det ska krävas tre års dokumenterad yrkeserfarenhet från apotek. Därutöver måste personen, enligt de nya förslaget, ha genomgått ”lämplig utbildning för läkemedelsansvarig” eller ”ha erfarenhet från arbete med avvikelsehantering på apotek alternativt från inspektions- eller kvalitetsansvar från apotek”.

Syftet med förslaget är enligt LV att ”fler receptarier ska kunna utses till läkemedelsansvarig utan att kraven på tillräcklig erfarenhet och kompetens åsidosätts”.

Motiveringen är kortfattad och lyder så här: ”Det har framkommit att det kan vara svårt att rekrytera läkemedelsansvariga som uppfyller ställda krav på kompetens och erfarenhet. För att fler receptarier ska kunna utses till läkemedelsansvariga föreslås dessa krav ändras. Syftet med ändringen är att underlätta rekryteringen.”

Sveriges Farmacevtförbund har precis fått del av förslaget och bereder nu frågan för att sammanställa ett remissvar.

– Vi behöver titta på det här närmare. Men man kan spontant konstatera att Läkemedelsverkets konsekvensanalys inte är speciellt omfattande. Man borde kunna kräva att de åtminstone för resonemang om vilka eventuella effekter det här kan tänkas få utifrån ett kvalitetsperspektiv, säger Clary Holtendal, professionsutvecklare på Sveriges Farmacevtförbund.

– Den läkemedelsansvarige har ju en mycket tung och ansvarsfull roll, och är garanten för att patientsäkerheten inte äventyras.

Förändringarna föreslås införas från den 1 juni i år.

Andra läser