Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Tryckt stämning i Umeå

APL:s enhet i Umeå drabbas hårt av den aktuella omorganisationen. De fackliga förhandlingarna har avbrutits på arbetsgivarens begäran och Sveriges Farmacevtförbunds lokala ombud beskriver stämningen på enheten som tryckt.

Som Svensk Farmaci berättade igår drabbas APL:s enhet i Umeå kanske allra hårdast när bolaget omorganiserar och minskar antalet anställda.

Svensk Farmaci ringde upp Maine Ödling, receptarie och lokalt förtroendevald för Sveriges Farmacevtförbund på APL i Umeå.

– Det står klart att vi drabbas hårt när verksamheten ska konsolideras. Extemporeverksamheten ska nu ska drivas från två av APL:s fyra enheter istället för dagens tre och extempore i Umeå läggs ned i och med omorganisationen, säger hon.

– Bemanningsfrågan är långt ifrån klar. De fackliga förhandlingarna har avbrutits på arbetsgivarens initiativ, så vi får avvakta kring hur det blir i slutändan.

Hur är stämningen på jobbet?

– Den är tryckt, men det är kanske inte en total känsla av chock. Vi har ju ungefär vetat omfattningen av de planerade besparingarna sedan i höst, men inte att vi skulle drabbas. Nu är förhoppningen att arbetsgivaren verkligen värnar om de anställda som får sluta genom att erbjuda dem vettiga villkor, säger Maine Ödling.

Andra läser