Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apoteksägare uppmanade till regelbrott

Några av entreprenörerna inom Apoteksgruppen har stora kunskapsbrister när det gäller regelverket kring drift av apotek, enligt Lena Jäger, ombudsman på Sveriges Farmacevtförbund. Kedjan borde satsa på stödjande utbildningsinsatser, menar hon.

Enligt Lena Jäger, ombudsman för apoteksområdet på Sveriges Farmacevtförbund, har proportionellt sett många medlemmar verksamma inom Apoteksgruppen hört av sig till förbundet i olika ärenden.

– Jag har fått bilden att kunskapen om branschen och regelverket kring drift av apotek helt enkelt är för dålig hos vissa av apoteksägarna inom Apoteksgruppen. Men jag vill understryka att problemen gäller långt ifrån alla entreprenörer inom kedjan, de flesta arbetsplatser är med all säkerhet välfungerande, säger Lena Jäger.

– Det finns tyvärr många exempel på missförstånd. En medlem som skulle på anställningsintervju fick exempelvis höra av ägaren att man, som anställd på det aktuella apoteket, var tvungen att gå med på att regelmässigt åsidosätta regeln som begränsar hur tidigt men får hämta ut nya läkemedel på ett recept med flera uttag. Det här är naturligtvis inte acceptabelt, säger Lena Jäger.

– Vi har också fått höra om apotek som ska ha åsidosatt reglerna om att en farmacevt alltid måste vara närvarande när apoteket är öppet. Jag hoppas verkligen att dessa uppgifter inte stämmer.

Ett antal medlemmar har enligt Lena Jäger hamnat i konfliktsituationer med ägarna som varit svåra att hantera.

– Här är det viktigt att som farmacevt stå på sig och agera utifrån sin yrkeslegitimation, även om det säkert alltid inte är lätt i praktiken. Den pressade situationen på apoteken, där det är svårt att uppnå lönsamhet, är säkert en bidragande faktor till att konfliktsituationer uppstår.

– Personligen skulle jag gärna se att man skärpte kraven på ägarna vid köp av apotek, eller åtminstone förstärkte med stödjande utbildningsinsatser avsedda för entreprenörerna, från centralt håll.

– Jag tror att de flesta av entreprenörerna vill ha en välfungerande verksamhet och lägga fokus på de här viktiga frågorna. Men i dagsläget är det tufft att uppnå lönsamhet och för många tycks just detta ha blivit det helt överskuggande problemet, säger Lena Jäger.

Birgitta Lange, kvalitetschef på Apoteksgruppen, kommenterar kritiken i ett mejl till Svensk Farmaci.

– Inom Apoteksgruppen är varje medlem fullt ansvarig för sitt bolag. Gällande regelverk för apoteksverksamhet ska följas precis som för alla andra apotek. Berörda myndigheter, till exempel Läkemedelsverket, har tillsynsansvaret. Apoteksgruppens serviceorganisation tillhandahåller verktyg för att underlätta de enskilda apoteksägarnas följsamhet till regelverken för apoteksdrift, skriver hon.

Andra läser