Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Kunder ska kunna jämföra apotekens kvalitet

Nya ”apoteksindikatorer” ska hjälpa allmänheten att jämföra olika apoteksaktörers kvalitet och säkerhet. En liknande modell finns redan i Holland.

I ett nytt projekt inom den nationella läkemedelsstrategin ska Läkemedelsverket och Socialstyrelsen nästa år utveckla så kallade apoteksindikatorer.

Enligt handlingsplanen för 2013 som publicerades igår avser regeringen ge de båda myndigheterna detta uppdrag.

Enligt projektets målsättning ska indikatorerna ”göra det möjligt att följa upp verksamheten på apotek och säkerställa att kunderna erbjuds god vård”.

Aktörernas resultat ska enligt projektbeskrivningen vara tillgängliga för allmänheten, så att kunder kan jämföra aktörernas kvalitet och säkerhet.

Med hjälp av indikatorerna ska det gå att utvärdera om apoteken agerar ”kunskapsbaserat, ändamålsenligt, säkert, patientfokuserat, effektivt, jämlikt och att kunder tas om hand inom rimlig tid”.

Arbetet ska bland annat baseras på den nya svenska standarden för god apotekssed, GPP.

Sveriges Apoteksförening identifieras som en samarbetspartner i projektet, liksom SKL.

– Som professionsorganisation så vill vi förstås också gärna delta aktivt i det här angelägna arbetet, säger Thony Björk, ordförande för Sveriges Farmacevtförbund.

De nya apoteksindikatorerna ska omfatta såväl öppenvårds- och slutenvårds- som dosapotek.

Som Svensk Farmaci skrivit tidigare finns ett liknande system i Holland – se artikel länkad nedan. Där är kvalitetsparametrarna också kopplade till apotekens ersättning.

Andra läser