Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Kronan kritiserar TLV:s tillsyn

TLV har inlett ett tillsynsärende mot Kronans Droghandel eftersom kedjan inte följt utbytesreglerna för Metadon. Men ärendet gäller bagatellartade belopp. TLV behöver förstå verkligheten, skriver KD i sitt svar.

Apotekens möjligheter att frångå TLV:s utbytesregler har aktualiserats i och med Sofia Wallströms aktuella delbetänkande.

Där föreslås att farmacevter på apotek ska få större möjligheter att frångå reglerna och låta kunder få behålla tidigare expedierade preparat istället för periodens vara. Redan idag har dock apotekspersonal vissa möjligheter till så kallade apotekskryss, för att förhindra utbyte.

I ett aktuellt tillsynsärende som Svensk Farmaci tagit del av, har TLV uppmärksammat Kronans Droghandel på att bolaget använt apotekskryss för att förhindra generiskt utbyte för 314 Metadon-förpackningar under perioden juni till augusti.

Kedjan har sålt en dyrare generiskt utbytbar produkt i 176 fall utan att ta ut någon merkostnad från kunden.

Detta har inneburit extra kostnader för läkemedelsförmånen, påpekar TLV i sin förfrågan till Kronans Droghandel.

I sitt svar till TLV påpekar Kronan att merkostnaden per förpackning i detta fall är 1-3 kronor per förpackning. Därmed blir den totala merkostnaden cirka 1 500 kronor för hela perioden juni-augusti, eller 500 kr per månad.

Det kan inte vara rimligt eller skäligt varken på TLV:s sida eller Kronans att lägga tid och resurser på en sådan fråga, skriver KD.

Dessutom pekar KD på att det många gånger är olämpligt att byta läkemedel i den aktuella patientgruppen.

”I detta fall rör det sig om missbruksvård och missbrukspatienter. Det är en mycket känslig grupp av patienter som ofta är labila och svåra att hantera samt har stor risk att falla tillbaka i missbruk. Att i sådana fall där många av dessa patienter inte vill acceptera ett utbyte eller vill stå för en merkostnad (om än på 2 kr), som de anser är felaktig, är det inte rimligt att förorda att periodvara till varje pris ska expedieras”, skriver KD.

Om en patient i vredesmod låter bli att hämta ut och ta sin behandling kan patienten återfalla i missbruk. Detta skulle skapa skyhögt högre kostnader än den aktuella merkostnaden på 2 kronor, argumenterar KD.

”TLV behöver förstå den verklighet som myndigheten avser detaljövervaka och detaljstyra i periodvarasystemet”, avslutar KD resonemanget.

Andra läser