Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

EES gav relevanta signaler i ny studie

Den kliniska relevansen hos apotekens expertstöd EES har nu utvärderats av läkare. Var tredje varning i systemet ansågs motivera en förändring, enligt studien, vilket tolkas som jämförelsevis bra.

EES, tidigare kallat DUR, är ett omdiskuterat, i grunden amerikanskt kunskapsstöd som Apoteket AB köpte in på monopoltiden och började vidareutveckla och anpassa till svenska förhållanden.

EES stämmer av alla e-receptförskrivna läkemedel mot tidigare ordinationer för att undvika olämpliga kombinationer, dubbelmedicinering, olämplig dosering med mera. Det användes så sent som i somras på drygt 550 svenska apotek.

Den kliniska relevansen hos de signaler som EES ger har nu utvärderats av läkare i en studie.

170 patienter, som i genomsnitt fått 12,7 läkemedelsförskrivningar i närtid, ingick. När patienternas uppgifter behandlades av EES gav detta upphov till totalt 413 varningar.

Varningarna värderades av läkare och gav i 133 fall upphov till interventioner – vilket motsvarar 32 procent av varningarna. Hur många av dessa åtgärder som skulle ha genomförts oberoende av EES-signalen framgår dock inte av studien.

De varningar som oftast bedömdes som relevanta gällde EES-systemets geriatriska regler. 58 procent av dessa signaler gav upphov till åtgärder.

ACE-hämmare, antitrombotiska läkemedel och opioider var de läkemedelsgrupper som gav flest signaler. Det enskilda läkemedel som gav upphov till flest varningar var ACE-hämmaren enalapril.

Studien presenterades vid den nyligen avslutande farmacikongressen FIP i Amsterdam. Den har genomförts av Andera Ucar, Birgit Eiermann och Bodil Lidström vid Apotekens Service AB, med flera.

Resultaten anses relativt goda, enligt studieförfattarna har kring 10 procent av varningar ansetts kliniskt relevanta i tidigare studier av liknande system.

– Vår slutsats är att EES kan vara ett användbart verktyg för att förhindra läkemedelsrelaterade problem och förbättra patientsäkerheten, säger Bodil Lidström, apotekare på Apotekens Service AB.

Mest läst