Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Kritik i medier har inte påverkat arbetsmiljön

Trots den negativa publicitet som apoteksmarknaden har fått i medierna i höst har kritiken från apotekskunderna varit förhållandevis stillsam. Det anser Birgitta Berntsson, receptarie vid Medstop Apotek Kronan i Varberg och ledamot i Farmacevtförbundets apotekssektion.

– Det har blivit mindre reaktioner bland kunderna än jag trodde att det skulle bli. Det är klart att det kommer frågor som rör kritiken ibland, men mer än så är det inte. Däremot upplever jag att kritiken har skapat en oro och funderingar bland oss farmacevter som arbetar på apotek, vilket inte är positivt, säger Birgitta Berntsson.

I medierapporteringen i höst, framför allt i flera nyhetsinslag i SVT, har apoteksbranschen och inte minst omregleringen av apoteksmarknaden kritiserats. Ett område som har berörts är problematiken för patienter att få sina läkemedel expedierade inom 24-timmar.

På det apotek där Birgitta Berntsson arbetar i Varberg är inte detta något större problem eftersom det är ett gammalt och väletablerat apotek där man i stort sett vet vad kunderna efterfrågar och därmed kan hålla ett fungerande sortiment och lager. Hon berättar att man i höst även har fått bättre avtal med sina leverantörer. Det gör att man kan beställa läkemedel senare på dagen, vilket i sin tur gör att man oftast kan hålla 24-timmarsregeln utan att behöva göra akuta beställningar, som annars kan ställa till bekymmer.

Störningar i leveranserna dyker dock upp ibland. Birgitta Berntsson anser att apoteken många gånger får orättvis kritik för svårigheten att leverera läkemedel inom 24 timmar.

– Något som vi har haft problem med en längre tid är att vissa läkemedel har varit restade hos leverantörerna. Kunderna riktar då sin kritik mot oss eftersom de inte ser skillnaden mellan oss och leverantörerna. Samtidigt är det lätt att förstå kundernas frustration, de behöver ju sina läkemedel, säger Birgitta Berntsson.

Ett något större problem än 24-timmarsregeln anser hon är systemet med generikautbyte, som väcker allt mer frågor från apotekskunderna.

– Jag tycker att detta är ett irritationsmoment som har ökat med tiden. Fler och fler blir trötta på att byta läkemedel varje gång man ska hämta ut dem på apotek. Jag tycker själv att det är lite märkligt att patienterna ska behöva byta så ofta, säger Birgitta Berntsson.

Eftersom Birgitta Berntsson är ledamot i Farmacevtförbundets apotekssektion har hon också ett nationellt perspektiv på hur kritiken i medierna har påverkat arbetsmiljön ute på apoteken.

– Vi har inte gjort någon heltäckande undersökning av detta, eftersom det än så länge bara är ett fåtal reaktioner som har kommit in. Diskussioner om rapporteringen har förekommit, men än så länge bedömer vi inte att kritiken har inneburit något arbetsmiljöproblem ute på apoteken, säger Birgitta Berntsson.

Mest läst