Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Apotek stängs troligen”

Bara 40 av 110 apotek på glesbygdslistan skulle få stöd om räkneexemplen i TLV:s förslag går igenom. Kronans Droghandel, som drog igång debatten om glesbygdstäckning i våras, drar slutsaten att apotek antagligen kommer att stängas i sådana fall.

Omsättningen på receptbelagda läkemedel och avståndet till närmaste apotek.

De parametrarna ska avgöra om ett apotek är berättigat till särskild glesbygdsersättning, enligt TLV:s förslag som skickades till Socialdepartementet häromdagen.

Stödets storlek ska sedan bestämmas utifrån en schablonmässigt framtagen målnivå för lönsamhet, enligt förslaget.

Med förslagna gränsnivåer i ett räkneexempel i rapporten berättigas relativt få apotek den särskilda ersättningen. Avståndet till närmaste apotek sattes här till minst 20 kilometer.

Idag finns 110 apotek på den så kallade glesbygdslistan, som anger vilka apotek som inte får läggas ned innan nästa vår. Bara 40 av dessa skulle klara kriterierna i exemplet. Ytterligare 20 apotek utanför glesbygdslistan skulle dock klara kraven.

Andreas Rosenlund är informationsdirektör på Kronans Droghandel som har flest apotek på glesbygdslistan.

– Vi välkomnar att man vill införa ett sådant här stöd. Vi har inte analyserat färdigt rapporten. Men i och med att man föreslår att en minimiomsättning måste nås för att stödet ska bli aktuellt, blir troligen konsekvensen att ett antal apotek i glesbygd kommer att behöva stängas. Det är viktigt var denna miniminivå hamnar, säger Andreas Rosenlund.

Mest läst