Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ord står mot ord om omstridd förhandling

Landstingens prisförhandlingar på öppenvårdsläkemedel är lagstridiga enligt Lif:s vd. SLL ser istället modellen som en viktig framtidstrend som kan fungera inom en handfull läkemedelsgrupper. Flera aktörer vill att Sofia Wallström reder ut vad som gäller.

Frågan om landstingens prisförhandlingar och avtal med tillverkare av öppenvårdsläkemedel väcker känslor i läkemedelssverige.

På samrådsmöten som hållits av Sofia Wallströms apoteks- och läkemedelsutredning har flera aktörer, enligt uppgifter till Svensk Farmaci, efterlyst att utredningen lämnar klara besked om förfarandet.

En aktör som vill ha klara besked är Läkemedelsindustriföreningen, Lif.

– Det måste bli tydliga regler som alla ska hålla sig till. Den här gråzonen när ingen vet vad som gäller är inte bra och juridiska överprövningar är inte rätt sätt att lösa de här viktiga frågorna, säger Anders Blanck, Lif:s vd.

Det började med Region Skånes rabattförfrågan i våras till fem bolag som tillverkar TNF-hämmare mot reumatoid artrit. UCB som marknadsför Cimzia nappade, men konkurrenten Abbott ifrågasatte förfarandet och gick till domstol.

Region Skåne fick rätt i Kammarrätten i våras, men Stockholms läns landsting planer på ett liknande avtal med MSD har stoppats i väntan på beslut från förvaltningsrätten.

Anders Blanck beskriver förhandlingarna som olagliga.

– Vår bedömning är att det landstingen nu gör inte är lagligt, oavsett vad man tycker om det. De ska inte förhandla om öppenvårdsläkemedel, fortsätter han.

Men Magnus Thyberg, chef på läkemedelsenheten på SLL, har motsatt åsikt.

– Det här är inte gjort tidigare, så på så vis prövar vi en ny metod. Ofta behövs några domstolsbeslut för att fastställa vad som gäller, men vi bedömer att det är tillåtet och tycker att det är en bra del i en prismodell för Sverige, säger han.

Enligt Magnus Thyberg bottnar agerandet i viljan att försöka få ut mesta möjliga hälsa för pengarna.

Han tror att lokala avtal kommer att bli allt vanligare och förutspår överenskommelser inom en dryg handfull olika läkemedelsgrupper – grupper där det liksom för TNF-alfahämmarna kan konstateras att preparaten är likvärdiga och där det finns tillräcklig patientvolym för att skapa konkurrens.

Sveriges Apoteksförening är liksom Lif kritisk, och har anmält Region Skånes agerande till TLV.

– Det här slår undan fötterna på apotekens möjlighet att förhandla om priset på parallellhandlade läkemedel, vilket var en bärande del i den omreglerade apoteksmarknaden. Det kan leda till sämre tillgänglighet till läkemedel och en ojämlik läkemedelsbehandling, säger Johan Wallér, vd på Sveriges Apoteksförening.

– Det kommer också att leda till fallande lönsamhet för apoteken.

Lif brottas med det ”interna problemet” att vissa av medlemsföretagen valt att delta i landstingens förhandlingar.

– Våra medlemmar agerar på en marknad och måste anpassa sig till rådande förutsättningar. De gör sina egna bedömningar av vad som är rätt och det kan och ska vi som branschförening inte lägga oss i, säger Anders Blanck.

– Vissa tycker inte att det här är i linje med det egna företagets riktlinjer, medan andra konstaterar att landstinget är den enda kunden och att man inte har något val, säger Anders Blanck.

Läs mer om frågan i Svensk Farmaci nr 5 som kommer ut senare i oktober.

Mest läst