Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apoteksföreningen vill öka söktrycket

Genom att förbättra kunskaperna om apoteksbranschen i en mängd olika kanaler vill Sveriges Apoteksförening öka intresset för farmacevtutbildningarna.

Som Svensk Farmaci har berättat tidigare sviktar intresset för farmacevtutbildningarna, trots goda möjligheter att få jobb.

Sveriges Apoteksförening har nu inlett ett informationsarbete med sikte på ett stort antal kanaler för att öka intresset för utbildningarna. Det handlar inte bara om att informera ungdomar i gymnasieåldern utan också äldre personer som är intresserade av att byta yrke.

– Vi är på rätt väg nu. Genom olika aktiviteter som vi riktar mot olika kanaler, som studievägledare, Arbetsförmedlingen och Trygghetsrådet, försöker vi nu öka kunskaperna på ett mer generellt plan och fånga in alla som kan vara intresserade av farmacevtyrkena, säger Eva Glaumann, koordinator vid Sveriges Apoteksförening.

Hon beskriver situationen för branschen som förhållandevis problematisk. Fram till 2020 kommer 25 procent av landets nuvarande receptarier att ha gått i pension. Antalet nyutexaminerade farmacevter närmar sig rekordlåga nivåer, samtidigt som kännedomen om farmacevtyrkena bland ungdomar är låg.

Eva Glaumann berättar att de sätt Apoteksföreningen arbetar på för att öka söktrycket till utbildningarna är att börja redan på högstadiet, genom att informera yrkesvägledare om hur behovet av personal ser ut i branschen. När det gäller gymnasieungdomar finns man bland annat närvarande på informationsdagar, som Saco-mässan i Stockholm och Malmö, men också via studentsajten studentum.se.

När det gäller att nå äldre personer riktar man informationsinsatser mot Arbetsförmedlingen, men också Trygghetsrådet, som många kommer i kontakt med i samband med att de blir arbetslösa. Utöver att identifiera personer som vill hitta ett helt nytt yrke nämner Eva Glaumann exemplet med personal från Astra Zeneca, där det finns flera exempel på personal som har en utbildning, som går att komplettera för att ta en farmacevtexamen.

– Nu är det viktigt att vi ökar söktrycket till utbildningarna. Dessutom behöver vi hitta personer med olika bakgrund och skapa möjligheter för de som behöver att komplettera den utbildning som de redan har. En sannolikt viktig förklaring till att en stor andel äldre nu hittar till farmacevtyrkena är distansutbildningarna som gör det möjligt för personer som kanske bor med familj utanför universitetsorterna att studera, säger Eva Glaumann.

Mest läst