Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Medstops tillstånd att driva apotek i fara

Läkemedelsverket ifrågasätter Medstops apotekstillstånd, eftersom ägaren Segulah IV också äger läkemedelstillverkande CCS i Borlänge. Medstops vd tillbakavisar kritiken.

När ny lagstiftning sjösattes i samband med omregleringen av apoteksmarknaden infördes ett förbud för läkemedelsbolag att driva apotek. Samma företag får därför inte bedriva tillverkning av läkemedel och öppenvårdsapotek.

Ägaren bakom Medstop, riskkapitalbolaget Segulah IV, äger som Svensk Farmaci rapporterade i våras sedan i maj 2011 även Borlängebaserade CCS Healthcare som bland annat tillverkar läkemedel. Läs mer i denna artikel på svenskfarmaci.se från februari i år.

Därför har Läkemedelsverket i skriftväxling med Medstop under våren ifrågasatt bolagets apotekstillstånd. Verket hävdar bland annat att “koncernstrukturen medför att Medstops apotekstillstånd ej kan beviljas”.

Svensk Farmaci ringde upp Fredrik Söderberg, Medstops vd, för en kommentar.

Hur ser ni på Läkemedelsverkets kritik?

– Frågan har inget att göra med hur vi bedriver verksamheten vid våra apotek utan det är hur Medstops ägs som Läkemedelsverket ifrågasätter. Men det finns inga kopplingar mellan oss och CCS. Vi är helt oberoende av varandra och inget ägarskap finns åt något håll. Styrelserna är olika och inget bolag har någon insyn eller inflytande i det andra. Frågan och granskningen är mycket märklig och det finns, som vi ser det, ingen grund i lagen för att ifrågasätta Medstops apotekstillstånd, säger Fredrik Söderberg.

Han påpekar att staten äger två apotekskedjor samt APL, som tillverkar läkemedel.

– Det visar att lagen är utformad så att apotek och läkemedelsproducenter delvis kan ha samma ägande om inget bestämmande inflytande finns mellan bolagen.

– Dessutom är försäljningen av CCS produkter försvinnande liten, under 0,2 procent, hos oss. Med den volymen är det svårt att hävda att det skulle snedvrida marknaden och konkurrensen, säger Fredrik Söderberg.

Hur tänker ni agera nu?

– Vi har lämnat ett yttrande till Läkemedelsverket där vi tydligt visar att Medstop inte utövar ett bestämmande inflytande över CCS och vice versa. Nu väntar vi på Läkemedelsverkets utlåtande.

Hur agerar ni om Läkemdelsverket inte “köper” era resonemang?

– Frågan är hypotetisk, jag vill inte spekulera i det. Men vad som är givet i ett sådant fall är att vi, med all kraft, kommer att driva frågan vidare.

Mest läst