Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Nya regler svävar långt från sjukvårdens verklighet”

Om en dryg vecka träder Socialstyrelsens skärpta föreskrifter om läkemedelsgenomgångar i kraft. Positivt, även om skrivningarna befinner sig långt från vårdens verklighet, enligt en ledande klinisk apotekare.

Den 1 september träder Socialstyrelsens skärpta föreskrifter om läkemedelsgenomgångar i kraft.

Den anger bland annat att alla svenska vårdgivare ska erbjuda patienter som är 75 år eller äldre, och som har minst fem läkemedel, en så kallad enkel läkemedelsgenomgång vid ett antal specificerade tillfällen.

Apotekaren Ulrika Gillespie har aktivt bidragit till att apotekare fått fotfäste i den svenska sjukvården, i synnerhet i Uppsala.

Hon ledde häromåret den uppmärksammade 80 plus-studien, där apotekarledda läkemedelsgenomgångar ledde till färre återbesök och akutinläggningar.

I morgon träffas chefsläkare, verksamhetschefer med flera på Akademiska för ett möte där syftet är att diskutera hur de nya reglerna ska hanteras.

– Det är positivt att det händer saker, men tyvärr befinner sig vår verklighet ganska långt från Socialstyrelsens skrivningar, säger Ulrika Gillespie.

– På många avdelningar fungerar det inte alls så här idag och en grundläggande fråga är varifrån tiden ska tas för att hinna med detta viktiga arbete.

– Det är också synd att Socialstyrelsen valde att inte anamma det intrimmade begreppet läkemedelsavstämning, som inarbetats i bland annat vårdavtal. Ett annat frågetecken gäller hur uppföljningen av de nya reglerna ska ske. Men visst är det positivt att de nya reglerna kommer till, de lär säkert driva utvecklingen i rätt riktning, säger Ulrika Gillespie.

Mest läst