Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotekare lyfts fram vid läkemedelsgenomgång

Den 1 september börjar Socialstyrelsens uppdaterade läkemedelsföreskrift att gälla, där rätten till läkemedelsgenomgång lagfästs. Förbundet fick gensvar för önskemålet att lyfta fram apotekarnas roll vid läkemedelsgenomgångar.

Enligt den nya föreskriften, som Svensk Farmaci uppmärksammat tidigare, måste alla svenska vårdgivare erbjuda patienter som är 75 år eller äldre och som är ordinerade minst fem läkemedel en så kallad enkel läkemedelsgenomgång.

Genomgången ska genomföras vid besök hos läkare i öppen vård, inskrivning i sluten vård, påbörjad hemsjukvård och inflyttning i en ”sådan boendeform eller bostad som omfattas av 18 § hälso- och sjukvårdslagen”.

Dessa patienter ska utöver detta garanteras en enkel läkemedelsgenomgång minst en gång per år under pågående hemsjukvård eller vård i boendeform enligt ovan.

Under remissrundan reagerade Sveriges Farmacevtförbund negativt på att farmacevters kompetens inte nämndes i föreskriftens centrala formulering om vilka som bör medverka vid genomgångarna.

Detta är dock förändrat i slutversionen.

Nu lyder den slutliga formuleringen som följer: ”Läkaren ska vid behov samarbeta med andra läkare, apotekare, sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal”.

– Det är glädjande att se att vi fått gehör för vårt arbete med att förbättra läkemedelsanvändningen i och med att rätten till läkemedelsgenomgång nu blir lagstadgad, och att dessutom farmacevtens kompetens särskilt lyfts fram, kommenterar Sveriges Farmacevtförbunds ordförande Thony Björk.

Mer information senare.

Läs den nya föreskriften här.

Mest läst