Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Besvärligt ekonomiskt läge på apoteksmarknaden

Det blir allt svårare att skapa lönsamhet i apoteksbranschen. För att vända trenden vill Johan Wallér, vd för Sveriges Apoteksförening, bland annat se ändringar i regelverken som ökar möjligheterna för apoteksföretagen att själva påverka sina affärsvillkor.

I förra veckan berättade Svensk Farmaci om rörelseresultaten för de stora apotekskedjorna. Enligt Johan Wallér är det besvärligt för i stort sett alla aktörer på apoteksmarknaden just nu.

– Siffrorna för 2011 visar att det är tufft för apoteksbranschen i vid mening och att den brottas med en dålig lönsamhet. Detta trots att den har utvecklats i enlighet med målen om ökad tillgänglighet, mångfald och differentiering, säger Johan Wallér.

Under fjolåret hade de största nya apoteksaktörerna lönsamhetsproblem. Apoteket AB, Medstop och Vårdapoteket gick plus, medan Doc Morris hade ett riktigt katastrofår. Apoteksgruppen redovisar siffror för första halvåret 2012 där man ser en måttlig nedgång, jämfört med motsvarande period förra året. Vid Curaapoteket har man valt att inte redovisa sina resultatsiffror, eftersom kedjan inte är fristående, utan en del av ICA Sverige AB.

Enligt Johan Wallér går det inte att enkelt peka ut vilka aktörer på apoteksmarknaden som har det tuffast just nu. Han konstaterar dock att de stora kedjorna har stordriftsfördelar, som de kan använda sig av. Den grupp som sannolikt har det mest besvärligt med lönsamheten är de små apoteken där varje apotek har en ägare.

– De apoteksföretag som hittills har gått i konkurs är samtliga enskilda apotek med en ägare. Detta trots att ambitionen i samband med omregleringen att skapa förutsättningar för fristående entreprenörer, säger Johan Wallér.

Han betonar att den ökade tillgängligheten som har skapats på den omreglerade apoteksmarknaden är mycket positiv. Men samtidigt som branschen har vuxit kraftigt med många nya aktörer, för tillfället 26 stycken, så konsumerar svensken inte mer läkemedel och dessutom är vinstmarginalerna på receptbelagda läkemedel, som utgör 80 procent av omsättningen vid landets apotek, på en oförändrad nivå.

– Detta innebär att den helt dominerande delen av omsättningen på ett enskilt apotek är svår att påverka. Större möjligheter för apoteken att påverka sina affärsvillkor, exempelvis genom att få möjlighet att förhandla om inköpspriser på läkemedel, skulle ge stora effekter på lönsamheten utan att skapa ökade kostnader för det allmänna, säger Johan Wallér.

Mest läst