Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nytt läkemedel mot reumatism på väg

En ny substans som testas mot reumatoid artrit, RA, har i en fas III-studie visat sig vara lika effektiv som det godkända adalimumab.

I studien, som publiceras i tidskriften New England Journal of Medicine ingick 717 patienter som behandlades med metotrexat, bland annat från Karolinska Institutet. Patienterna delades in i tre grupper där två grupper fick det nya läkemedlet i en hög eller en låg dos, samt en grupp som behandlades med adalimumab, eller placebo.

Efter sex månader hade de patienter som fick tofacitinib förbättrats mest i sin sjukdom, enligt uppställda kriterier, som var en sammanvägd bedömning av symtombilden. Över 50 procent av de patienter som fick tofacitinib hade fått en symtomlindring, jämfört med 47 respektive 28 procent i adalimumab- och placebogrupperna.

Den nya substansen var även förenad med risk för ett antal biverkningar som mag- och tarmbesvär, leverpåverkan, minskade vita och röda blodkroppar.
Ronald van Vollenhoven, professor vid Karolinska Institutet, säger i en kommentar till tidningen Kemivärlden Biotech att biverkningarna dock var tämligen ovanliga och att patienterna överlag har tålt behandlingen väl. Dessutom påpekar han att framställningen av tofacitinib, som är ett traditionellt, kemiskt läkemedel, väntas bli billigare, och kan bli ytterligare ett preparat att ta till mot reumatoid artrit.

Studien finansierades av läkemedelsföretaget Pfizer, som enligt tidningen har ansökt om godkännande för läkemedlet i USA och Europa.

Läs abstract i New England Journal of Medicine

Mest läst