Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Lärosäten får kritik – Umeå bäst

Högskoleverkets utvärdering av landets farmaciutbildningar utom apotekarprogrammen ger många lärosäten kritik och ifrågasatt examineringsrätt. Umeå får dock högsta betyg. Även Kalmar slipper kritik.

Som Svensk Farmaci skrivit tidigare har HSV under det senaste året utvärderat landets farmaciutbildningar på universitetsnivå med undantag för apotekarprogrammen.

Nu är utvärderingarna klara. De utgör, med några undantag, ingen munter läsning för de aktuella lärosätena.

Vid Göteborgs universitet får samtliga tre utvärderade utbildningar (farmacie kandidat, farmacie magister och receptarieprogrammet) betyget bristande kvalitet.

I Karlstad får farmacie kandidatutbildningen betyget hög kvalitet medan receptarieprogrammet anses ha bristande kvalitet.

Vid Linnéuniversitetet får de två Kalmar-baserade utbildningarna, farmacie kandidat och receptarieprogrammet, båda betyget hög kvalitet.

Uppsala universitets utbildningar får blandade betyg. Fyra undersökta utbildningar får betyget hög kvalitet, medan fem andra, däribland receptarieprogrammet, anses ha bristande kvalitet.

Högst betyg i utvärderingen får Umeås farmacie kandidat- och receptarieutbildningar, som anses hålla mycket hög kvalitet.

Bristande kvalitet innebär att de aktuella lärosätena senast den 19 juni nästa år måste inkomma med en redogörelse för de åtgärder som vidtagits.

Efter det tar Högskoleverket ställning till om det finns skäl att dra in examensrätten.

Läs mer om HSV:s utvärdering framöver på sajten och i tidningen.

Mest läst