Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

EES ska vässas

Fyra apotekskedjor använder idag i olika grad det omtvistade expeditionsstödet EES, men Kronans Droghandel avvaktar. Apotekens Service vill nu integrera Sfinx interaktionsmodul i EES - något som skulle öka Kronans intresse för systemet.

Det elektroniska expeditionsstödet EES hade vid tiden för omregleringen av apoteksmarknaden kostat Apoteket AB drygt 200 miljoner kronor att utveckla.

Programmet, i första hand ett stöd för den expedierande farmacevten, togs fram för att öka patientsäkerheten och förbättra läkemedelsanvändningen och används i dag på drygt 550 apotek.

EES, som ursprungligen benämndes DUR, består av tio olika moduler som granskar alla elektroniska recept före expediering och bland annat varnar för dubbelmedicinering och ovälkomna interaktioner mellan kundens läkemedel. Det väger också in parametrar som exempelvis dos, kön och ålder.

– Systemet utvecklas hela tiden. Nu tar vi fram ett nytt webbgränssnitt som är mer användarvänligt. Det har efterfrågats av aktörerna, säger Bodil Lidström, processansvarig på Apotekens Service AB som idag tillhandahåller expertstödet.

I mars släppte Läkemedelsverket en rapport där EES samtliga funktioner och moduler utvärderats.

I rapporten slår myndigheten fast att expertstödet har potential som ett bra beslutsstöd för apoteken. Utredarna konstaterar också att modulerna är möjliga att anpassa till olika typer av verksamheter och att EES har pilottestats på fyra akutmottagningar.

– Vi har tittat på EES som expertstöd både för apotek och sjukvård. På apotek bedömer vi att det finns en bra grund för att använda det men i sjukvården är det ännu inte prövat på samma sätt, säger Anders Carlsten, som ansvarat för Läkemedelsverkets utredning.

Men trots att systemet dessutom är gratis är det utöver Apoteket AB hittills bara tre apotekskedjor – Medstop, Apoteksgruppen och Apotek Hjärtat – som använder EES, och i vissa fall bara delar av det.

– Omregleringen har inneburit en stor omställning för apoteksaktörerna. Det är mycket som ska sättas på plats med nya expeditionssystem och nya ägare och jag tror helt enkelt att man inte har mäktat med att titta på det här också, säger Bodil Lidström.

En annan orsak till det svaga intresset för EES kan vara Läkemedelsverkets första rapport om expertstödet.

På regeringens uppdrag ställdes där EES interaktionsmodul mot Sfinx, Swedish Finnish Interaction Xreferencing, som används inom stora delar av den svenska vården.

I Läkemedelsverkets rapport stod det klart att Sfinx hade gått vinnande ur striden.

En orsak var att EES interaktionsmodul, som i grunden bygger på godkända läkemedel i USA och därmed inte täcker hela det svenska läkemedelssortimentet, kunde missa viktiga interaktioner.

Carin Svensson, farmacichef på Kronans Droghandel, var en av dem som tog intryck av Läkemedelsverkets rapport.

– Ser man på utvärderingen var EES inte direkt lysande, säger hon.

Kronans Droghandel använder därför Sfinx, som de får tillgång till via Janusinfo.

– Vi gör det eftersom sjukvården använder Sfinx. Om vi använde EES skulle man kunna få andra svar och då blir det ingen bra dialog med vården.

Men Carin Svensson ser också fler problem med ees.

– Man har till exempel inte kompenserat för beredningsformer, vilket leder till en massa onödiga varningar. Får man 15 varningar ser man inte skogen för alla träd och då finns det risk för att man inte använder systemet alls, säger hon.

Apotek Hjärtat å sin sida har valt att inte ansluta sig till EES fullt ut, men använder expertstödets interaktionsmodul.

– Funktionen i sig är bra, men det är ett faktum att det är en annan interaktionsdatabas än den sjukvården använder. Att EES har ett annat system än sjukvården för att ange allvarlighetsgrad har också inneburit att vi fått vidareutbilda vår personal, säger Annika Svedberg, farmaci- och kvalitetschef på Apotek Hjärtat.

Läkemedelsverkets jämförelse av EES och Sfinx har nu lett till att Apotekens Service jobbar för att integrera Sfinx interaktionsmodul i EES. Men när det kommer att ske är ännu inte klart.

– Exakt hur det kommer att lösas kan jag inte svara på idag. Men liksom Läkemedelsverket tycker vi att det är viktigt att man har samma datakälla inom sjukvården och apoteken, säger Bodil Lidström.

Om Sfinx integreras i EES verkar fler apoteksaktörer vara intresserade av att ansluta.

– Då slår vi säkert på det. Något beslut är inte fattat men jag har svårt att tro att det skulle bli något annat, säger Inger Näsman, kvalitetschef på Kronans Droghandel.

Även Doc Morris överväger nu att koppla in EES.

– Ambitionen är att introducera det inom kort, säger Alexander Milinovic, kvalitetsansvarig på Doc Morris.

Mest läst