Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Svårt uppnå följsamhet till program

Ett stödprogram för diabetiker på 15 Kronans Droghandel-apotek uppskattades av deltagarna. Men bara lite över hälften av dem fullföljde hela programmet. Någon fortsättning är inte planerad, enligt samarbetspartnern Sanofi. UTÖKAD 12:10

Omregleringen blev startskottet för flera relativt småskaliga samarbeten mellan apotekskedjor och läkemedelsföretag.

Kronans Droghandel har tillhört de mer aktiva aktörerna på apotekssidan och har inlett samarbetsprojekt med åtminstone Pfizer, Sanofi och Lilly.

Under 2010 och 2011 drevs ett diabetesinriktat projekt på 15 Kronan-apotek i främst Västsverige, i samarbete med Sanofi.

De kunder som deltog var diabetiker och använde Sanofis läkemedel Lantus (insulin glargin) eller Apidra (insulin glulisin).

Interventionen bestod av ett sex månader långt rådgivnings- och stödprogram.

Patienterna fick stöd från apoteken genom samtal, sms och mail.

Målsättningen var att motivera kunderna, ge råd kring kost och motion, påminna om att det var dags för uttag och bjuda in till besök på apotek.

Nu har projektet utvärderats. Av kunderna som deltog i hela programmet så var 80 procent mycket nöjda med stödet och hade rekommenderat det till andra.

Totalt fullföljde 45 av 85 kunder hela programmet.

Svensk Farmaci ringde upp Bengt Ivar Fransson, affärschef apotek på Sanofi.

Hur värderar ni utfallet?

– Det här var en pilot för att testa förutsättningarna för samarbete med apotek. Det var nedslående att det blev ett så stort bortfall. Det var synd med tanke på att det var ett ganska arbetskrävande projekt. Men programmet verkar ha uppskattats av de som fullföljde det, säger Bengt Ivar Fransson.

– Det blir ingen fortsättning nu, men det här var ändå så pass spännande att vi kanske kan tänka oss någon typ av fortsättning framöver i någon form. Det finns dock inget planerat.

Mest läst