Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Uppmaning att stå på sig

Sveriges Farmacevtförbund tycks ha ett brett stöd från medlemmarna för kravet på fortsatt arbetstidsutjämning baserat på fyraveckorsperioder.

Som Svensk Farmaci skrev häromveckan har avtalsförhandlingarna mellan Sveriges Farmacevtförbund och Almega respektive Svensk Handel avbrutits.

Därmed gäller det gamla avtalet med kort löptid. I den kanske främsta stridsfrågan om utjämning av arbetstid gäller fortfarande att utjämningen ska göras baserad på fyra veckor.

För medlemmar i Farmaciförbundet, som enats med arbetsgivarna om nya avtal, gäller från den 1 januari 2013 i stället att arbetstiden ska utjämnas på fyra månader. Lokalt kan parterna komma överens om att tillämpa de nya reglerna tidigare.

Detta kan komma att innebära logistiska problem vid apotekens schemaläggning, eftersom två olika system kan behöva tillämpas för personalen beroende på förbundstillhörighet.

I fredags lades en kort information om förhandlingsläget ut på Sveriges Farmacevtförbunds hemsida.

Där uppmanades medlemmar att ge sin syn på det uppkomna läget och hur förbundet bör gå vidare.

Uppmaningen har hörsammats från en lång rad medlemmar. Alla utom en som skrivit hittills ger förbundet stöd i kraven på framför allt fortsatt arbetstidsutjämning på månadsbasis och fyra veckors sammanhängande semester.

”Ge inte efter för krav att utjämna arbetstiden på fyra månader. Vi kommer att få jobba omänskligt mycket inför alla helger och kommer att ha ännu svårare att ha ett liv utanför apoteket”, skriver en medlem med ganska typiska åsikter i ett e-postmeddelande.

En annan medlem anser att frågan om utjämning bör ha högsta prioritet: ”Med en längre utjämningsperiod kan man få jobba många timmar under sommaren, för att under andra delar av året arbeta mindre tid. En jämn arbetstidsfördelning över året tror jag är viktigt ur arbetsmiljösynpunkt”.

Mest läst