Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Jönköping går egen väg

Som enda landsting i landet har Jönköping beslutat att sköta den framtida läkemedelsförsörjningen till vården helt i egen regi.

Skiftet från Apoteket Farmaci till egen regi sker den 1 november 2013. Det innebär bland annat att sjukhusapoteken i Jönköping, Värnamo och Eksjö övergår till landstinget och att de cirka 20 anställda där därmed byter arbetsgivare.

– Vår intention är att detta ska kunna betraktas som en ren verksamhetsövergång, säger Lars Abrahamsson, sektionschef på Landstinget i Jönköpings län.

Beslutet är framför allt en följd av att inga anbud inkom i den upphandling som avslutades tidigare i år.

– Vi hade ändå kunnat gå vidare och föra diskussioner med någon extern aktör, men det hade antagligen inte blivit en billig lösning. Att ta över själva var långt ifrån främmande för oss. Det finns många fördelar med att äga hela processen själv, säger Lars Abrahamsson.

Förändringen kommer inte att innebära någon centralisering av läkemedelshanteringen via någon ny lagerfunktion, som på många andra håll i landet. Försörjningen ska även i fortsättningen till stor del ske från de befintliga tre sjukhusapoteken.

I sina förberedelser har landstinget nu bildat en samarbetsgrupp med representanter för personal-, fastighets-, IT- och transportfrågor med mera.

En annan grupp har bildats tillsammans med den nuvarande entreprenören Apoteket Farmaci med syfte att säkra en smidig övergång, berättar Lars Abrahamsson.

Nu rekryterar landstinget en ny projektledare för läkemedelsförsörjningen – en relativt unik yrkesroll i Läkemedelssverige.

Mest läst