Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nytt apotekarprogram lockar

I höst startar det nya apotekarprogrammet i Umeå för första gången från scratch – men redan i vår examineras de första Umeå-apotekarna. Söktrycket är högt till både den nya apotekarutbildningen och det tvååriga mastersprogrammet.

I februari i fjol fick Umeå universitet klartecken från Högskoleverket att starta en apotekarutbildning enligt så kallad 3+2-modell. Utbildningen startar från scratch för första gången nu i höst.

3+2 innebär att studierna kan avslutas med receptarieexamen efter tre år. Dessutom kan receptarier som läst tre år komplettera med den tvååriga mastersutbildning som finns i Umeå sedan hösten 2010, för att kvittera ut en apotekarexamen.

Det nya apotekarprogrammet, med 20 studieplatser, hade i slutet av april 64 förstahandssökande inför hösten, vilket innebär ett relativt högt söktryck jämfört med landets övriga apotekarutbildningar.

Söktrycket är ännu högre till det tvååriga mastersprogrammet i farmaci, som ger receptarier möjlighet att komplettera till apotekarexamen. Här var det i slutet av april 92 förstahandssökande inför höstintagningen. Även här finns 20 studieplatser.

– Huvudförklaringen till det stora intresset för mastersprogrammet är antagligen att det är så unikt, det finns ju inte på något annat håll i landet. Programmet är ett nätburet distansprogram, vilket gör det möjligt för studenter som inte kan flytta att läsa. Så är fallet för många receptarier, säger Hanna Fick, universitetsadjunkt vid Umeå universitet.

Redan i vår kommer de första Umeå-apotekarna att utexamineras. De studenter som började på mastersprogrammet i farmaci (som alltså motsvarar de två sista åren på apotekarutbildningen) hösten 2010 och 2011 har nämligen den möjligheten. De som startade hösten 2010 blir klara i vår, om de klarat alla kurser.

Hur många studenter tar apotekarexamen i Umeå i vår, om allt går enligt planerna?

– Det handlar om tre stycken som för närvarande är ute på praktik, säger Hanna Fick.

Mest läst