Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

LV: Oväntad kritik mot inspektioner

Läkemedelsverket svarar nu på förra veckans branschkritik mot apoteksinspektionernas inriktning. Annika Babra, gruppchef på inspektionsenheten, beskriver kritiken som oväntad.

I fredags uttryckte ett antal personer i apoteksbranschen kritik mot inriktningen på Läkemedelsverkets apoteksinspektioner i en artikel på Svensk Farmaci-sajten, se länk nedan.

De menade bland annat att inspektionerna ofta tar fasta på oväsentliga detaljer, snarare än de aspekter som har betydelse i ett kvalitetsperspektiv.

Nu bemöter Annika Babra, inspektionsenhetens gruppchef, kritiken i ett e-postmeddelande till Svensk Farmaci.

Så här skriver hon:

”Den kritik som framförs mot Läkemedelsverkets inspektionsverksamhet … är både oväntad och framförs på ett sätt som gör den svår att bemöta.

Läkemedelsverket har en väl fungerande dialog med Sveriges Apoteksförening som företräder apoteksbranschen, och den typ av kritik som lyfts fram i artikeln har inte varit uppe för diskussion tidigare.

Därmed inte sagt att vi inte är mottagliga för synpunkter på hur vi bedriver tillsynsverksamheten.

Läkemedelsverket har arbetat med att tydliggöra för branschen hur tillsynen av apotek går till och vilka områden som prioriteras. Den tillsynsplan för 2012 som verket har kommunicerat med branschföreningen har bemötts positivt.

Alla inspektörer genomgår en intern certifieringsprocess för att kunna utföra inspektioner på apotek. I tillsynsuppdraget ingår att verifiera att apoteken säkerställer att patienten får tillgång till läkemedel och att hanteringen av läkemedel är kvalitetssäkrad i alla led. Att inspektörernas arbete ute på fältet kan upplevas som detaljfokuserat av den som blir inspekterad är inte ovanligt.

Det som hittills framkommit vid Läkemedelsverkets tillsyn är att både apoteksaktörer och inspektörer är angelägna om att göra rätt och att det sker genom god kommunikation och respekt för varandras roller.

Läkemedelsverket kommer givetvis att fortsätta utvecklingen av apotekstillsynen i dialog med bland annat Sveriges Apoteksförening och andra myndigheter.

Vi har stor anledning att tro att vi är på rätt väg och ser fram mot en fortsatt konstruktiv kommunikation som gör att vi gemensamt kan utveckla vår tillsyn.”

Läs mer om apoteksinspektionerna i kommande nummer av Svensk Farmaci och på sajten.

Mest läst