Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nya förhandlingar inledda

Idag påbörjades avtalsförhandlingar mellan Sveriges Farmacevtförbund och Svensk Handel inom apoteksområdet. Inte heller här är någon överenskommelse nådd.

Vissa av apoteksaktörerna på den nya marknaden, bland annat Cura och Boots, är organiserade inom Svensk Handel och inte Almega.

Idag inleddes avtalsförhandlingar mellan Sveriges Farmacevtförbund, som ansluter en majoritet av landets farmacevter, och Svensk Handel. I likhet med förhandlingarna mellan förbundet och Almega har de ännu lett till något underskrivet avtal.

Martin Lindeblad är förhandlingschef på förbundet.

Har förbundet samma krav gentemot Svensk Handel som mot Almega?

– Ja, det stämmer.

Vilken är den viktigaste anledningen till att det inte blev något avtal med Almega, sett från förbundets perspektiv?
– Kravet på fyra veckors sammanhängande semester har inte tillgodosetts. Det är den enskilt viktigaste anledningen till att vi inte skrivit på något nytt avtal, säger Martin Lindeblad.

Det befintliga avtalet löper nu med kort uppsägningstid tills vidare. Så sker tills det befintliga avtalet förlängs eller tills dess att någon av parterna säger upp det nuvarande avtalet.

Mest läst