Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Svensk Dos överklagar 08-beslut

Svensk Dos AB har överklagat Stockholms läns landstings beslut att välja Apoteket AB som leverantör av dostjänster från nästa år.

Som Svensk Farmaci rapporterade i slutet av mars vann Apoteket AB Stockholms och Gotlands upphandling av dostjänster för perioden 2013-2015.

Tre andra aktörer lämnade in anbud – Svensk Dos AB, Bonver/Apotekstjänst och Grundstenen AB – men dessa anbud förkastades eftersom de inte uppfyllde landstingens krav.

Nu har den nya aktören Svensk Dos AB, som vunnit två tidigare landstingsupphandlingar av dos, överklagat beslutet.

Svensk Dos bud beaktades inte eftersom företaget inte hade lämnat in en samlad plan över avtalade leveranser och leveransadresser.

Enligt Svensk Dos var upphandlingsunderlaget otydligt när det gäller kraven på när denna lista skulle ha varit inlämnad.

– Dessutom är det en omöjlighet för en ny aktör att ha en verifierad lista i nuläget. Vi kan ju inte teckna avtal med apotek utan att ha ett tilldelningsbeslut. Apoteket AB har visserligen lämnat in en lista, men deras avtal går ut vid årsskiftet när det nya uppdraget inleds, säger Martin Svensson, vd på Svensk Dos AB.

Som utomstående är det lätt att få intrycket att SLL sökt anledningar till att kunna välja bort andra aktörer än Apoteket AB. Hur tycker du att SLL hanterat upphandlingen?

– Jag nöjer mig med att säga att jag tycker att upphandlingen inte har gjorts korrekt, säger Martin Svensson.

I överklagandet har Svensk Dos också tagit upp att tilldelningsbeslutet inte avser samma tidsperiod som angavs i upphandlingsunderlaget.

Med Svensk Dos AB som leverantör skulle landstingen sparat omkring 40 miljoner kronor per år, eftersom företaget lämnade ett nollbud utan så kallad dospeng.

Mest läst