Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Norska apotek betonar roll inom hälso- och sjukvården

Den norska apoteksföreningen har antagit en ny apoteksstrategi, som betonar apotekens roll i vårdkedjan. Förbundsordförande Thony Björk tycker att den visar att den norska marknaden har mognat – och hoppas att Sverige når lika långt inom några år.

Den norska apoteksföreningen antog nyligen en apoteksstrategi för de närmaste tre åren.

En huvudmålsättning är att apoteken ska uppnå en stark position inom hälso- och sjukvården, inom den norska farmacin och gentemot förbrukaren.

– I strategin har vår styrelse eftersträvat en balans mellan långsiktigt samhällsansvar och behov av kontinuerlig intjäning. Föreningen ska balansera mellan att vidareutveckla apoteken som fackhandel och att tillförsäkra apoteksägarna en tillfredställande avkastning på kärnverksamheten, läkemedelsförsäljningen, säger Per Lund, administrativ direktör på Apotekforeningen i ett nyhetsbrev från föreningen.

Andra målsättningar är att verka för bästa möjliga position och ramvillkor för produkt- och tjänsteområden där apoteken har intressen. Enligt strategins vision ska apoteken 2020 vara den mest kundorienterade, moderna och anpassningsorienterade delen av hälso-Norge.

Apoteken ska också vara en attraktiv och högt värderad samarbetspartner för vårdpersonal, professionella aktörer och myndigheter.

– Dokumentet är mycket bra och placerar apoteken i hälso- och sjukvården. Den norska apoteksbranschen visar nu tydligt att den mognat och ser sin plats som en viktig del av hälso- och sjukvården. Jag ser fram emot att vi om några år också i Sverige kommit dit, kommenterar Thony Björk, förbundsordförande i Sveriges Farmacevtförbund.

Mest läst