Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

110 apotek får inte stänga

Kronans Droghandel har flest apotek på den så kallade glesbygdslistan, som anger vilka av Apoteket AB:s tidigare apotek som inte får läggas ned förrän nästa år. I övrigt är det fritt fram att stänga klusterapotek redan idag.

Apotekskedjorna som köpte klusterapotek hösten 2009 har ingått avtal med Apoteksgruppen i Sverige Holding AB, tidigare Apoteket Omstrukturering AB, om apotekstäckningen i glesbygd.

I avtalen ingår en så kallad glesbygdslista. Apoteken på glesbygdslistan får inte läggas ned före utgången av mars 2013, då avtalen löper ut, om inte vissa undantagskriterier har uppfyllts. Apoteken på listan måste dessutom upprätthålla sin servicenivå.

En spridd uppfattning i branschen tycks vara att inga klusterapotek alls får läggas ned före nästa vår.

Men begränsningen gäller alltså bara apoteken på glesbygdslistan.

– Övriga klusterapotek kan kedjorna lägga ned om de så önskar redan idag. Det har också skett i enstaka fall, säger Johan Wallér, vd på Sveriges Apoteksförening.

Glesbygdslistan har tidigare varit förbehållen de berörda apoteksaktörerna.

Men en aktuell version av listan blev offentlig efter att regeringen förra veckan beslutade att låta Läkemedelsverket ta över ansvaret att företräda staten vid vissa avtal med anknytning till apoteksmarknaden.

Listan föreslås ingå i nya avtal mellan Läkemedelsverket och Apoteket AB respektive Apoteksgruppen Holding.

Svensk Farmaci har tagit del av denna version av glesbygdslistan, som består av 110 apotek.

Av de 110 tillhör 33 Kronans Droghandel, 29 Apoteket AB, 27 Apotek Hjärtat och 21 Apoteksgruppen. Vårdapoteket och Medstop saknar apotek på den aktuella versionen av glesbygdslistan.

Geografiskt dominerar förstås landets glesbygdslän. 16 av apoteken finns i Västerbottens län, 13 i Jämtlands län och 12 i Norrbottens län.

Men även apotek i Östergötland, Örebro län, Västra Götaland och Uppsala län finns på listan.

Mest läst