Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apoteket AB vann dosmatch i Stockholm

Apoteket AB var den enda av fyra anbudsgivare som klarade skallkraven i Stockholms och Gotlands dosupphandling. Därför får bolaget uppdraget.

Apoteket AB tycks, trots konkurrensutsättningen, behålla sin ställning som landets största aktör på dosmarknaden.

Svensk Farmaci har nu på morgonen tagit del av tilldelningsbeslutet i Stockholms och Gotlands gemensamma upphandling av dostjänster.

Av detta framgår att Apoteket AB fick uppdraget.

Tre andra aktörer lämnade in anbud – Svensk Dos AB, Bonver/Apotekstjänst och Grundstenen AB.

Alla dessa anbud förkastades eftersom de inte uppfyllde landstingens krav. Två anbud föll bort redan innan prövningen av skallkraven.

Grundstenen AB uppfyllde inte kravet på att inkomma med en giltig F-skattsedel.

Bonvers anbud föll på att företaget inte lämnade in någon bränsledeklaration.

Svensk Dos AB:s bud prövades mot skallkraven, men förkastades eftersom företaget inte lämnat in en samlad plan över leveranser och leveransadresser.

Kontentan blev att Apoteket AB:s anbud var det enda som klarade skallkraven, och därför antogs det.

Nu inleds den tiodagarsperiod då det är möjligt att överklaga tilldelningsbeslutet.

Uppdraget gäller från den 1 januari nästa år till den 31 december 2015, med möjlighet till två års förlängning. Tjänsten omfattar cirka 27 000 personer i Stockholms län och 1 100 på Gotland.

Martin Svensson, vd på Svensk Dos AB, vill avvakta något med att kommentera utfallet.

– Vi behöver analysera detta först, säger han.

Mest läst