Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Stor risk att EU-förslag skrotas

Det kontroversiella EU-förslaget om förhandsgranskning av läkemedelsinformation riskerar nu att gå om intet, anser Pär Tellner, etikansvarig på Lif, apropå kritiken från Sverige och andra länder. I övermorgon debatteras frågan i riksdagen.

I uppemot tio år har arbete pågått för att ta fram ny EU-gemensam reglering av information om receptläkemedel till allmänheten.

Det nu aktuella, omarbetade förslaget skulle innebära att information från läkemedelsindustrin till allmänheten måste förhandsgranskas av relevanta myndigheter.

Som Svensk Farmaci skrev igår anser regeringen, Konstitutionsutskottet (KU) och Socialutskottet alla att förslagen står i konflikt med den svenska grundlagen, närmare bestämt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Den nu aktuella prövningen görs av alla medlemsländers parlament och gäller den så kallade subsidiaritetsprincipen (se artikel länkad nedan). Socialutskottet och KU anser båda att förslaget strider även mot denna princip.

På socialutskottets förslag väntas nu riksdagen skicka en protest i form av ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och EU-kommissionens ordförande. På torsdag debatteras frågan i riksdagen.

Pär Tellner, etikansvarig på Lif och vice ordförande i Sveriges Farmacevtförbund, ger förslaget små chanser att bli verklighet.

– Rimligen måste det här nu upp i ministerrådet och där finns en risk att förslaget får tummen ned totalt sett, eftersom andra länder också har framfört olika typer av invändningar. Ett annat scenario kan vara att man hittar en nedbantad variant som alla kan enas om, där förhandsgranskningen tagits bort, säger Pär Tellner.

– Utifrån kritiken tycker jag personligen att det ser mörkt ut för förslaget. Jag har svårt att tro att förslaget kan gå igenom i ograverat skick.

Kirsten Dieden var föredragande i frågan i Socialutskottet.

– Om tillräckligt många länder lämnar in motiverade yttranden kan man driva fram en omprövning den vägen. Men det har aldrig hänt hittills när det gäller prövningar av subsidiaritet. Men det materiella innehållet är en politisk förhandlingsfråga. Med all den kritik som framförts mot innehållet från olika håll är det svårt att se hur detta ska kunna gå igenom, säger hon.

Mest läst