Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Bransch vill prisförhandla efter 18 månader

Apoteksföreningen vill ha en prismodell för generika där apoteksföretagen själva får välja leverantör – men först 18 månader efter patentutgång.

Igår presenterade Sveriges Apoteksförening sin årsrapport för 2011.

Föreningen har ända sedan sin tillkomst argumenterat för ett förändrat system för generiskt utbyte, där företagen efter förhandlingar själva väljer sina leverantörer, som i exempelvis Norge. I september i fjol utbröt en hätsk diskussion mellan Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, och föreningen i frågan.

Idag är hela marknaden hänvisad till att expediera ett specifikt fabrikat, periodens vara, som är billigast på marknaden under den aktuella perioden. Vid leveransproblem finns även möjlighet att lämna ut två alternativ till månadens vara.

Systemet har kritiserats för att medföra leveransproblem och ideliga fabrikatbyten för apotekskunderna. Enligt föreningens argumentation är systemet både riskfyllt och leder till en sämre tillgänglighet än nödvändigt. Som ett led i sin argumentation för ett förändrat system har föreningen bland annat lanserat sajten Medicinskåpet.se.

I årsrapporten presenterar föreningen nu detaljer i ett förslag till nytt system, som man hävdar ger fortsatt prispress men åtgärdar bristerna.

Enligt förslaget ska TLV fortsatt sköta upphandlingen centralt under en introduktionsperiod på 18 månader efter att ett patent gått ut.

Därefter menar föreningen att ett tillförlitligt lägsta pris, referenspris, har etablerats.

Efter introduktionsperioden får apoteken välja leverantör av generika – förutsatt att priset ligger under referenspriset.

Förslaget gör enligt föreningen att apoteken kan ställa högre krav på leveranssäkerhet, och att patienterna drabbas av färre fabrikatbyten.

Mest läst