Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Läkemedelskostnad upp, volym oförändrad

Den totala läkemedelsförsäljningen 2011 landade på 36,7 miljarder kronor – en ökning med 1,9 procent. Men den sålda volymen, ”förbrukningen”, mätt som dygnsdoser var i det närmaste oförändrad. Apoteken motsätter sig nu oftare generikabyte än förskrivarna.

Det meddelar Apotekens Service AB i en ny statistikrapport. Ökningen på 1,9 procent motsvarar 700 miljoner kronor i pengar.

Utslaget på hela befolkningen motsvarar totalvolymen att varje svensk, från vaggan till graven, skulle använda sig av cirka två läkemedel dagligen.

När det gäller receptfria läkemedel har försäljningsvolymerna minskat något. Dessutom har dagligvaruhandeln tagit marknadsandelar jämfört med 2010. Apoteken står här för 84 procent av försäljningsvärdet och 79 procent av volymen. I Stockholm har apoteken bäst position jämfört med dagligvaruhandeln (90 procent av försäljningen) medan den är sämst i Gävleborg (80 procent).

Av den totala försäljningen av receptläkemedel 2011 på 25,9 miljarder kronor står kvinnor för 52 procent, och hela 57 procent av volymen mätt som dygnsdoser.

Rapporten visar också att apoteken allt oftare under fjolåret nekade rekommenderade byten – det är nu vanligare att apoteken motsätter sig ett utbyte än att förskrivaren gör det.
TNF-hämmarna Enbrel, Humira och kolesterolsänkaren Lipitor var precis som 2010 de dyraste receptläkemedlen 2011.

Mer information senare.

Mest läst