Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”TLV borde ha avvaktat”

TLV kunde agerat smidigt och avvaktat med beslut om Gaucher-läkemedlen tills Wallström-utredningen lagt fram sina förslag om särläkemedel. Nu skapar verket stor oro hos patienterna, säger Lifs vd Anders Blanck i en intervju med Svensk Farmaci.

Läkemedelsindustrins branschorgan Lif är kritiskt till besluten från TLV tidigare i veckan att alla läkemedel till patienter med Gauchers sjukdom inte längre ska ingå i högkostnadsskyddet.

Föreningen tycker att besluten visar på problem med dagens bedömningsmodell.

– Ett av de läkemedel som nu utesluts ur förmånen har tidigare bedömts och godkänts av TLV. Nu har myndigheten gjort en helt annan bedömning, vilket leder till en hel del funderingar över hur väl bedömningsmodellen för särläkemedel fungerar, säger Anders Blanck, vd på Lif, till Svensk Farmaci.

– Det handlar dessutom i detta fall om ett tillstånd, och en behandling, som bedömts vara så angelägen att landstingen hittills solidariskt delat på kostnaderna för läkemedlen.

Han hänvisar bland annat till den utredning som Sofia Wallström just nu genomför, som ska analysera finansieringsmodellen för särläkemedel.

TLV hade kunnat hantera frågan smidigare om man hade avvaktat med beslut tills förslagen från utredningen lagts fram, menar Anders Blanck. Istället skapas nu stor osäkerhet för den aktuella patientgruppen.

– Vi förutsätter att landstingen snabbt kommer att lösa frågan om hur dessa patienter ska få tillgång till de läkemedel som de så väl behöver, det är ju otänkbart att ställa patienterna utan behandling, säger Anders Blanck.

I linje med Elisabeth Wallenius vid Riksförbundet Sällsynta Diagnoser, anser Anders Blanck att beslutet visar på behovet av en nationell plan för hur man ska säkerställa att patienter med sällsynta sjukdomar ska få en högkvalitativ vård, oavsett var de bor i landet.

– Det bör ske en centralisering av ansvaret för vården av sällsynta sjukdomar, kopplat till ett nationellt budgetansvar för den vården. Det skulle öka tydligheten för den enskilde patienten. Dessutom skulle en sådan lösning underlätta uppföljning av vården och för forskningen, säger Anders Blanck.

Mest läst