Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Krav på tillstånd för receptfritt

Efter de dåliga resultaten vid Läkemedelsverkets inspektioner höjs röster för att skärpa kraven för receptfritt utanför apotek. Förbundsordförande Thony Björk och Lena Hallengren (S), vice ordförande i Socialutskottet, vill överväga tillståndsgivning och ifrågasätter om kommunerna verkligen är rätt instans för att utföra tillsynen.

Som Svensk Farmaci rapporterade i december följde bara fem av 32 försäljningsställen reglerna vid Läkemedelsverkets inledande inspektioner av försäljning av receptfria läkemedel i öppen handel.

Kontrollen omfattade bland annat livsmedelsbutiker, bensinstationer och kiosker och genomfördes tillsammans med kommuninspektörer.

– Det är anmärkningsvärt att så många ställen hade så pass många brister, säger Katarina Fors på Läkemedelsverkets inspektionsenhet.

Inspektionen fokuserade på exponering, förvaring och skyltning. Allvarliga brister var, enligt Katarina Fors, att försäljningsstället inte hade uppsikt över läkemedlen, trots att de kunde nås av kunderna, att egenkontrollen inte sköttes, att läkemedel förvarades ihop med andra varor och att det inte framgick tydligt vilka varor som var läkemedel.

Läkemedelsverket kan förbjuda butiker att sälja receptfritt, men det har hittills aldrig gjorts och görs inte nu heller. Handlarna har presenterat åtgärdsplaner och fallen följs upp av kommunerna. Läkemedelsverket ska å sin sida göra informationen till handlarna mer lättillgänglig.

– Vi har inte sett hela bilden eftersom många kommuner inte har besökt alla försäljningsställen än. När kommunerna kommer ut uppmärksammas handlarna på bristerna, därför tror vi att det kommer att fungera bättre med tiden, säger Katarina Fors.

För att få sälja receptfria läkemedel gör handlaren en anmälan till Läkemedelsverket, inget tillstånd krävs.

I sin nollvision för skador kopplade till felaktig läkemedelsanvändning fokuserar Sveriges Farmacevtförbund på att läkemedel som säljs utanför apotek ska kontrolleras bättre. Det behovet bekräftas nu, anser förbundsordförande Thony Björk.

– Det borde krävas tillstånd för att få sälja läkemedel utanför apotek, så att man åtminstone vet att handlaren har de faciliteter som krävs. Dessutom har inte tillsynen fungerat. Läkemedelsverket borde hålla i både tillståndsgivande och tillsyn för att få en enhetlig bedömning.

Lena Hallengren (S), vice ordförande i Socialutskottet, tycker att problemen skulle ha adresserats redan när reformen genomfördes.

– Nu måste man försäkra sig om att kommunerna har tillräckliga resurser för att utföra tillsynen och analysera om det är ett rimligt kommunalt ansvar. Man borde också fundera över krav på tillstånd för att få sälja, säger hon.

Sara Nilsson, Nils Bergeå Nygren

Mest läst