Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Ny lag behövs inte”

Äldreminister Maria Larsson summerade regeringens läkemedelsinitiativ på dagens Läkemedelsriksdag i Stockholm. Hon tycker inte att det behövs någon ny lagstiftning om anmälningsplikt vid läkemedelsrelaterad vanvård.

I sitt inledningstal på årets Läkemedelsriksdag, som arrangeras av Läkemedelsakademin, lyfte Maria Larsson inte oväntat fram regeringens initiativ på läkemedelsområdet.

Ett av dessa ingår i satsningen på de mest sjuka äldre. I december slöts en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting för 2012, som omfattar totalt 1,1 miljarder kronor.

325 av dessa miljoner ska avsättas till län där man lyckas minska användningen av vissa läkemedelsgrupper. Tre indikatorer används: olämpliga läkemedel, olämpliga läkemedelskombinationer och läkemedel mot psykos i särskilda boenden för äldre.

Överenskommelsen om patientsäkerhet mellan staten och SKL, som gäller 2011-2012, bygger också på en prestationsbaserad ersättning – i detta fall för patientsäkerhetsarbetet i landstingen inom infektion och antibiotika. I kommande överenskommelser är planen att komplettera med fler indikatorer inom läkemedelsområdet.

I den politiska debatten har det framförts förslag på att anmälningsskyldighet ska gälla när vårdpersonal misstänker vanvård till följd av felaktig läkemedelsförskrivning.

Men Maria Larsson anser inte att det behövs någon ny lagstiftning.

– Vi har faktiskt redan en bra lagstiftning på området. Enligt lex Maria och lex Sarah råder anmälningsskyldighet för vård- och omsorgspersonal redan idag. Denna gäller även missförhållanden vid läkemedelsbehandling, sa Maria Larsson.

Ministern berörde också bland annat den nationella läkemedelsstrategin. Under 2012 ska arbetet med att implementera strategins handlingsplan inledas.

Mest läst