Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Varumärke på fallrepet

Apoteket AB vill uppträda som ett samlat företag och tonar ned dotterbolaget Apoteket Farmacis identitet. Dotterbolagets logga försvinner snart.

Apoteket Farmaci, dotterbolaget och paraplyet för Apoteket AB:s mest sjukvårdsnära verksamhet, är på väg bort som begrepp.

Apoteket AB har i allt fler sammanhang börjat frångå dotterbolagsnamnet till förmån för moderbolagsnamnet Apoteket AB.

Det gäller bland annat vid avtalstecknande, extern kommunikation med mera.

Apoteket Farmacis logga ska också successivt fasas ut till förmån för Apoteket AB:s, berättar Eva Fernvall, varumärkesdirektör på Apoteket AB.

– Apoteket Farmaci betraktas nu som ett affärsområde snarare än ett dotterbolag inom koncernen, även om det formellt kvarstår som ett dotterbolag, säger hon till Svensk Farmaci.

Håller ni på att integrera Apoteket Farmaci i moderbolaget?

– Nej, det handlar snarare om ett nytt arbetssätt än om någon formell förändring.

Varför gör ni så här?

– Vi måste helt enkelt vara tydligare och ha ett sammanhållet arbetssätt för allt vi gör och levererar. I många sammanhang är det många funktioner inom bolaget som är involverade och då vill vi också betona att hela Apoteket AB står bakom, säger Eva Fernvall.

I Sofia Wallströms aktuella statliga utredningsuppdrag ingår bland annat att presentera för- och nackdelar med att separera Apoteket Farmaci från Apoteket.

Mest läst