Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Vården mål för snabbutbildad apotekare

Astra Zenecas stängning i Lund, Region Skånes behov av apotekare i vården, EU:s globaliseringsfond och Lunds universitets befintliga examensrätt. De faktorerna bidrog till att ett nedkortat apotekarprogram med inriktning på läkemedelsanvändning i vården nu startar i Lund, berättar Tommy Eriksson, programdirektör.

Upprinnelsen till det nya förkortade apotekarprogrammet i Lund är Astra Zenecas nedläggning av sin forskningsenhet i Lund häromåret.

Arbetsförmedlingen kontaktade då universitetet, som för ungefär ett år sedan lät uppdragsutbildningsenheten LUSE starta en inventering av möjliga erbjudanden från universitetets sida.

En enkät ringade in den friställda AZ-personalens utbildningsbakgrund. Till stor del handlade det om personer med universitetsutbildningar inom biologi och kemi.

Varför tog universitetet fram ett komprimerat apotekarprogram?

– Det som varit styrande har dels varit att vi redan hade beviljats examinationsrätt för apotekare, dels att Region Skåne uttryckt ett behov att anställa fler kliniska apotekare i vården. Regionens behov baseras bland annat på att den så kallade LIMM-modellen ska implementeras. Vi insåg också att ett apotekarprogram är en utbildning där de aktuella personerna från Astra Zeneca borde kunna tillgodoräkna sig mycket av sina tidigare utbildningar, säger Tommy Eriksson, apotekare och programdirektör för den nya utbildningen.

Till förutsättningarna hör att programmet, på grund av formerna för studenternas ersättning, måste genomföras under kraftig tidspress. Programmet måste vara avslutat senast den 22 december 2013.

– Vi startar i mars och den första terminen blir mycket komprimerad. Studenterna kommer bara att ha två veckors ledighet i sommar.

En ansökan om medel från EU:s globaliseringsfond lämnades in från regeringskansliet strax före jul.

Något slutligt besked har inte kommit från fonden, men Arbetsförmedlingen har garanterat att man kommer att stå för universitetets kostnad för utbildningen oavsett om medlen från Globaliseringsfonden beviljas eller inte.

Att finansieras av EU:s globaliseringsfond är relativt unikt för svenska utbildningar.

– Vad jag förstår har svenska utbildningar bara fått finansiering från Globaliseringsfonden vid något enstaka tillfälle tidigare, säger Tommy Eriksson.

Är det här en ”engångsutbildning”?

– Har vi gjort det en gång är det inte uteslutet att vi kan göra det en gång till. Men det skulle antagligen hänga på att Arbetsförmedlingen i Södertälje skulle göra samma bedömning och att de inleder en motsvarande upphandling. Men i ett sådant fall kan det ju också finnas andra intressenter, säger Tommy Eriksson.

Mest läst