Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Oklart om kuponger på apotek

TLV kritiserade nyligen Doc Morris värdecheckar som lämnas ut vid utebliven receptutlämning - men det är ännu oklart om verket kommer att förbjuda dem. Doc Morris marknadschef Peter Rose förstår inte kritiken och tycker att kupongerna är analoga med SJ:s rabattcheckar vid tågförseningar.

Doc Morris har infört ett system där patienterna får rabattcheckar som kompensation när apoteket inte har ett efterfrågat receptläkemedel på lager.

Nu överväger Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, TLV, att ålägga Doc Morris vite om företaget inte slutar dela ut värdecheckarna, eftersom det är förbjudet att ge rabatt på receptbelagda läkemedel.

– Vi tycker att TLV är helt fel ute och tolkar den rabatt vi ger på fel sätt. De försvårar för oss att öka tillgängligheten för våra kunder, vilket var ett av de viktigaste skälen till att regeringen fattade beslut om avreglering av apoteksmarknaden, säger Peter Rose, marknadschef på Doc Morris.

Företagets system med rabattcheckar fungerar så att om man inte kan erbjuda den receptbelagda medicin som kunden efterfrågar, eller om väntetiden på apoteket är längre än fem minuter, får kunden en värdecheck på 50 kronor som kompensation. För att inte bryta mot lagen kan värdecheckarna inte användas vid köp av receptbelagda läkemedel utan bara för köp av handelsvaror, som tandkräm, salva eller plåster.

I TLV:s brev till Doc Morris skriver dock myndigheten att kupongerna i praktiken innebär att kunderna får rabatt på läkemedel.

”Det samband som föreligger mellan era kunders inköp av receptbelagda läkemedel och ert utgivande av en värdecheck medför att försäljningspriset för läkemedlet minskar med motsvarande checkens värde. Ovanstående gäller trots att värdechecken inte gäller när kunden köper läkemedel, eftersom utgivandet av värdechecken görs i samband med köp av läkemedel”, skriver TLV.

Peter Rose anser att det är rimligt att ge kunderna kompensation när apoteken inte uppfyller sitt uppdrag om tillgänglighet och jämför rabattcheckarna med SJ:s kuponger eller återbetalningar när resenärer drabbas av förseningar.

– För oss handlar systemet med rabattkupongerna om att sätta fokus på kunderna och att få våra apotek att prestera bättre genom att ha ett sortiment med läkemedel som speglar det som patienterna förskrivs, säger Peter Rose.

TLV har ännu inte belagt Doc Morris med förbud att använda rabattcheckerna. Myndigheten säger sig i nuläget utreda frågan närmare.

Mest läst