Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Säkrare förpackningar kan drivas fram av landsting

Patientsäkra förpackningar kan inom några år bli något som landstingen väger in i sina läkemedelsupphandlingar. Ett aktuellt förslag till standardisering utvärderas nu av e-hälsoinstitutet i Kalmar.

Syftet med förslaget är att minska läkemedelsförväxlingar genom förbättrade läkemedelsförpackningar. Läkemedelsförväxlingar beräknades i en studie från Socialstyrelsen 2007 orsaka cirka 6000 vårdskador per år, varav 750 betydande eller katastrofala.

Förslaget har utarbetats under de senaste åren av en projektgrupp inom nätverket för patientsäkerhet, där representanter från Sveriges Kommuner och Landsting, patientförsäkringen LÖF, Vårdföretagarna, Sveriges Läkarförbund, Vårdförbundet och Kommunal ingår.

Det innehåller bland annat krav på en standardiserad placering av information på förpackningen, att läkemedlets generiska namn är framträdande, särskild markering för läkemedel som ska spädas och särskilda färger för enstaka högriskläkemedel.

En ny tvingande design av läkemedelsförpackningar i Sverige är inte möjlig på grund av EU-regelverket. Men en ny modell för utformningen av läkemedelsförpackningar skulle kunna godkännas för frivillig tillämpning av läkemedelsföretag, och sedan stödjas av ”bör-krav” i landstingens upphandlingar.

Det är den vägen som nätverket nu vill gå.

– Förslaget gick på remiss till landstingen under fjolåret och i princip alla var positiva. Även Lif bejakar detta, förutsatt att reglerna blir enkla, liksom generikabolagens förening FGL, säger Johanna Palmqvist, vårdutvecklare på Anestesikliniken, Södersjukhuset, och projektledare.

– Läkemedelsverket har också varit positiva men de har också lyft fram de problem som finns i förhållande till EU:s regelverk.

Modellen ska nu utvärderas inom ramen för en studie av e-hälsoinstitutet i Kalmar.

– Sedan är tanken att landstingen ska kunna tillämpa detta via kravspecifikationer i sina läkemedelsupphandlingar. De kommer att kunna använda olika poängsystem för att värdera förpackningarna, säger Johanna Palmqvist.

Mest läst